15 juni 2021

Samen met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de stichting Utrecht Science Park én met inbreng van vele gebruikers en bewoners heeft de gemeente een concept Omgevingsvisie gemaakt voor het Utrecht Science Park (USP). Van 15 juni tot en met 26 juli kan iedereen op de visie reageren.

De stad en regio Utrecht groeien de komende jaren flink en het USP groeit mee. Dat betekent meer woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen, ook in het USP. Die groei wil de gemeente in goede banen leiden, waarbij Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen centraal staat. In de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 staat hoe dit kan.

Unieke karakter behouden
De Omgevingsvisie USP 2040 gaat over verschillende thema’s die verband houden met elkaar, zoals innovatie, bereikbaarheid, recreatie, werken, wonen en groen. In de concept-Omgevingsvisie USP 2040 schetst de gemeente de ambitie voor het USP van de toekomst: nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken in een groenere omgeving.

“Het USP is nu al een bruisend en innovatief kennisgebied dat uitnodigt tot ontmoeting, beweging en verbinding. Dat unieke karakter willen we ook in de toekomst zo houden en verder ontwikkelen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling), “We maken ruimte voor groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Tegelijkertijd willen we het landschap en de mogelijkheid voor verblijf in parken versterken.”

Visie
Onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie staan in het USP centraal. Het gebied is levendig, groen, duurzaam en goed bereikbaar. Er komt ruimte voor wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Nieuwe en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en goed openbaar vervoer zorgen dat het USP bereikbaar blijft voor iedereen. Parkeren gebeurt hoofdzakelijk aan de rand van het gebied waardoor een groot deel van het USP straks autoluw is. Om invulling te geven aan de klimaatambities wordt er ruimte gezocht voor de opwekking van duurzame energie in de vorm van een of twee windmolens en zonnevelden.

Bewoners en gebruikers
Het participatietraject is gestart in september 2019 en bestond uit meerdere grote en kleine bijeenkomsten (eerst fysiek en later online) en een online enquête. Onder meer bewoners van het USP, omwonenden, Vrienden van Amelisweerd, studenten, studentensportorganisaties, werknemers en bedrijven hebben meegedacht.

Reageren
Op www.utrecht.nl/usp kan iedereen via een formulier reageren. Er is een online informatiebijeenkomst op 6 juli van 19.30 tot 20.30 uur. Wie daaraan mee wil doen, kan zich aanmelden via uspomgevingsvisie@utrecht.nl. De reacties worden gebruikt om de concept Omgevingsvisie USP 2040 aan te scherpen voordat de visie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.