30 mei 2017

Jan Henk van der Velden zal met ingang van 1 augustus aanstaande de functie van directeur van Utrecht Science Park vervullen. Hiermee volgt hij Floris de Gelder op die sinds 31 januari jl. na vijf jaar vertrok. Jan Henk van der Velden is geen onbekende in Utrecht. Hij was ruim 27 jaar werkzaam bij Wijn & Stael advocaten, en sinds 1998 ook partner.

In zijn brede advocatenpraktijk heeft hij een uitgebreide en diverse ervaring opgebouwd. Zijn werkveld strekte zich uit van ondernemingen, overheden, pensioenfondsen, tot woningcorporaties, onderwijs-, en zorginstellingen. Als partner was hij onder meer verantwoordelijk voor de communicatie en pr-activiteiten van zijn kantoor. Daarnaast vervult Jan Henk van der Velden verschillende maatschappelijke nevenfuncties waaronder meerdere bestuurs- en toezichthoudende functies. Daarbij zet hij zich ook in voor diverse goede doelen. Ook maakt hij deel uit van klacht- en tuchtcommissies, zoals de Tuchtcommissie KNVB Betaald Voetbal. In 2011 verscheen zijn boek: Iedereen liegt maar ik niet. Over integriteit en vertrouwen geeft hij regelmatig lezingen en workshops. Ook gaf hij gastcolleges bij de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht waar hij zelf studeerde.

Utrecht Science Park staat op de drempel van de volgende fase in haar ontwikkeling. Van een pioniersopdracht om zich in de regio een positie te verwerven is het Utrecht Science Park nu een erkende en herkende organisatie. De uitdaging is om hierop voort te bouwen en te komen tot een internationaal gerenommeerd kenniscluster. Hierbij zullen stevige ambities voor de komende jaren worden geformuleerd. Door het aantrekken van nieuwe bedrijven en spin-offs kan een verdere impuls aan vernieuwing en werkgelegenheid worden gegeven. Daarbij zal worden onderzocht hoe met financiers, zoals pensioenfondsen, nieuwe gebouwen en faciliteiten kunnen worden gefinancierd. Deze nieuwe fase vraagt ook om keuzes en visie op het gebied van park- en assetmanagement, voorzieningen, gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid.

Jan Henk zal als nieuwe directeur zijn brede kennis en ervaring en zijn uitgebreide netwerk kunnen inzetten voor het Utrecht Science Park in deze volgende fase. De Raad van Toezicht van het Utrecht Science Park is dan ook zeer verheugd over de benoeming.