• darkblurbg

Stichting Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is een onafhankelijke stichting die op 12 december 2012 is opgericht op initiatief van de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht. Het Utrecht Science Park vormt de motor van de Utrechtse kenniseconomie. Overheden en partijen op het Utrecht Science Park werken samen aan de ambitie om een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor het cluster life sciences, duurzaamheid en gezondheid.

Het doel van Stichting Utrecht Science Park is het toevoegen van maatschappelijke en economische waarde aan de regionale economie. Stichting Utrecht Science Park tracht haar doelen te bereiken door de bevordering van de samenwerking tussen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in de regio, het bieden van faciliteiten aan startende ondernemers, het acquireren van bedrijvigheid, het verbeteren van voorzieningen, het bevorderen van de leefbaarheid en het vergroten van de bekendheid van het Utrecht Science Park als vestigingslocatie voor kennisintensieve bedrijvigheid.

Belangrijke kernwoorden bij het werk van de stichting zijn de begrippen 'excellent gastheerschap, binding en reputatie'. De Stichting Utrecht Science Park creëert optimale condities voor (startende) bedrijven om zich op het park te vestigen en daar door te groeien. De Stichting streeft na om werkgelegenheid te creëren die nauw aansluit bij de kennisgebieden waar de regio Utrecht in uitblinkt. Op deze manier ontstaat werkgelegenheid die zich duurzaam aan de regio verbindt en die welvaart en ontplooiingskansen biedt voor alle inwoners van de regio Utrecht en van Nederland.

Vanaf 2017 is Jan Henk van der Velden directeur-bestuurder van de Stichting Utrecht Science Park. 

De Stichting heeft een onafhankelijke raad van toezicht bestaande uit:

  • Peter den Oudsten - voorzitter
  • Drs. Remco van Lunteren, lid raad van bestuur UMC Utrecht
  • Jan Bogerd MBA, voorzitter college van bestuur HU
  • Ton Logtenberg PhD
  • Margot van der Starre, vice voorzitter CvB UU

 

 

Stichting Utrecht Science Park is lid van IASP

De International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) is een wereldwijd netwerk van science parken. De IASP bestaat al meer dan 30 jaar en groeit jaarlijks hard in nieuwe leden. Op dit moment zijn er 398 leden afkomstig uit 74 landen. Ieder jaar vindt er een wereldwijd congres plaats waarbij de leden elkaar treffen. Het Utrecht Science Park is sinds 2013 lid van het IASP.

International Welcome Centre Utrecht Region

The International Welcome Centre Utrecht Region provides a warm welcome to internationals who live, work or study in Utrecht Region. They offer a number of free services designed to advise and assist internationals during their arrival and stay in Utrecht Region.