Stichting Utrecht Science Park

Stichting Utrecht Science Park is een onafhankelijke stichting die op 12 december 2012 is opgericht door Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht.

De stichting zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de partners op het Utrecht Science Park. Dat doet ze door de (rand)voorwaarden van een goed functionerend ecosysteem waar nodig en mogelijk te agenderen en samen met de partners te realiseren. Onder meer ten aanzien van leefbaarheid, huisvesting, bereikbaarheid, vestigingsklimaat, voorzieningenniveau en mogelijkheden voor samenwerking. Door georganiseerde events wordt de community versterkt en wordt de samenwerking verder bevorderd.

Jan Henk van der Velden is sinds 2017 directeur-bestuurder van stichting Utrecht Science Park. De onafhankelijke Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door Peter den Oudsten (onafhankelijk voorzitter), Remco van Lunteren (raad van bestuur UMC Utrecht), Wilma Scholte op Reimer (voorzitter college van bestuur Hogeschool Utrecht (per 01-09-23)), Anton Pijpers (voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht) en Ton Logtenberg (namens het bedrijfsleven).