Samenleven

Samenwerken met impact voor de samenleving

Samen zijn we in staat om maatschappelijke impact te creëren, het verschil te maken en succes te boeken. We bevorderen dat door het unieke ecosysteem van kennisinstellingen en R&D bedrijven onderzoeksresultaten worden doorontwikkeld tot producten en diensten die bijdragen aan gezonde en duurzame wereld. Soms kunnen onderzoeksresultaten van kennisinstellingen direct worden toegepast bijvoorbeeld bij advisering aan overheden, in andere gevallen is het proces veel langer bijvoorbeeld als veel belovende onderzoeksresultaten worden doorontwikkeld tot nieuwe medicijnen.

Op regionaal, nationaal en internationaal niveau zetten we in op samenwerking en het verder verbeteren van ons unieke ecosysteem.