Gezond

Het thema Gezondheid op het Utrecht Science Park beslaat een zeer groot en divers gebied. Er wordt gewerkt aan een gezonde leefomgeving, het ontstaan van kanker en de zoektocht naar nieuwe behandelmethoden. Gezondheid betreft ook het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, de toepassing van stamcellen om organen te herstellen en de wisselwerking tussen mens en dier. Gezondheid gaat over moleculen en over mensen. Over enorme populaties en over het individu. Over ouderen en over jonge kinderen. Er wordt aan gezondheid gewerkt in laboratoria, ziekenhuizen en collegezalen maar ook in wijken en op scholen. Er is fundamenteel, klinisch, translationeel en toegepast onderzoek. Interdisciplinair en in samenwerkingen met publieke en private partijen. Gezondheid op het Utrecht Science Park is een dynamisch samenspel op hoog niveau tussen grote en kleine spelers. Tussen start-ups en gevestigde namen.

Gezond


UMC Utrecht, Genmab, Hubrecht Institute, Prinses Máxima Centrum, Merus, InnovatieLab Life Sciences & Chemistry,  RIVM, Regenerative Medicine Center Utrecht en Danone Nutricia Research zijn enkele toonaangevende spelers op het gebied van gezondheid.


Prinses Máxima Centrum en UMC Utrecht

Een inspirerend voorbeeld van samenwerking in het Utrecht Science Park is de samenwerking van het Prinses Máxima Centrum met het UMC Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van is, op het gebied van radiologie, Intensive Care en kinderoperatiekamers. Door de bundeling van krachten krijgen kinderen met kanker uit het hele land de beste zorg op één centrale plek midden in het land.