Duurzaam

Duurzaamheid op het Utrecht Science Park is divers en veelkleurig. Het gaat over zon- en windenergie, voedsel van de toekomst, schone brandstof, water uit de kraan en in de delta’s en de nieuwste generatie katalysatoren. Duurzaamheid gaat over dichtbij huis en over heel ver weg. Over overstromingen en over droogte. Over vlees en over vegan. Er wordt aan duurzaamheid gewerkt in start-ups, bestuurskamers en onderzoekscentra maar ook in de living labs op het Utrecht Science Park zelf en in de Amazone in Zuid Amerika. Er is fundamenteel, translationeel en toegepast onderzoek. Veelal interdisciplinair en in samenwerking met publieke en/of private partijen. Duurzaamheid op het Utrecht Science Park is een dynamisch samenspel tussen grote en kleine spelers. Tussen jonge bevlogen hemelbestormers en ervaren rotten.

Copernicus Instituut, TNO, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, Deltares en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities zijn enkele toonaangevende spelers op het gebied van duurzaamheid.      

Klimaatvriendelijk asfalt van olifantsgras

Asfalt wordt gemaakt met aardolie. Maar het kan duurzamer. Marcel van de Peppel, Chief Technology Officer bij Miscancell en HU alumnus, vervangt bitumen, het meest vervuilende bestanddeel van asfalt, met behulp van de natuur. Dat gebeurt met lignine, een poeder dat hij samen met HU studenten chemisch wint uit olifantsgras. Het resultaat is Grasfalt®. Tijdens de groei neemt olifantsgras zelfs CO₂ op.