In het kort

Utrecht Science Park heeft een unieke onderzoeksinfrastructuur, die behoort tot de beste in Europa. De faciliteiten en centers of excellence van het Life Sciences domein worden in samenwerking met Utrecht Life Sciences beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende faciliteit (zie “lees meer”).

Wij kunnen u helpen om de juiste faciliteiten en diensten voor u te vinden. Desgewenst doen we een voorstel voor een geïntegreerde beantwoording van uw onderzoeksvraag. Hiervoor kunt u contact   opnemen met researchfacilities@utrechtsciencepark.nl