In het kort

Utrecht Science Park heeft een unieke onderzoeksinfrastructuur, die behoort tot de beste in Europa. De faciliteiten en centers of excellence van het Life Sciences domein worden in samenwerking met Utrecht Life Sciences beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende faciliteit (zie overzicht onderzoeksfaciliteiten). Wij kunnen u helpen om de juiste faciliteiten en diensten voor u te vinden. Desgewenst doen we een voorstel voor een geïntegreerde beantwoording van uw onderzoeksvraag. Hiervoor kunt u contact opnemen met researchfacilities@utrechtsciencepark.nl.

Acceleration Innovations

Alle onderzoeksfaciliteiten en services op het gebied van life science in het Utrecht Science Park kunt u vinden in het boekje Acceleration Innovations - Research Facilities and Services. 

Download het boekje

Onderzoeksfaciliteiten

Utrecht Life Sciences heeft een overzicht van alle onderzoeksfaciliteiten, met de daarbij behorende contactpersonen. 

Ga naar Utrecht Life Sciences