Het Leefbaarheidsfonds heeft als doel om initiatieven van studenten, medewerkers en ondernemers die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de onderlinge verbinding op het USP financieel te ondersteunen. Heb jij een idee voor een initiatief dat zich richt op de leefbaarheid van het Utrecht Science Park? Lees hieronder hoe je dit kunt doen?

De komende twee jaar vinden er veel bouwprojecten plaats op het Utrecht Science Park, zoals de aanleg van de tramlijn, de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (RIVM/CBG), het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, Genmab, de Hogeschool Utrecht en de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De bouwprojecten leggen een grote druk op de leefbaarheid van het gebied. Samen bouwen we hier aan een betere toekomst. Om het USP in deze periode leefbaar, leuk en aantrekkelijk te houden is het Leefbaarheidsfonds USP opgericht. Het leefbaarheidsfonds is een “virtueel fonds”: het is geen nieuw instituut maar een samenwerkingsverband tussen Gemeente Utrecht, de SSH, Provincie Utrecht, BAM en Stichting USP.

Aanvraag indienen
De partners van het Leefbaarheidsfonds USP hopen ondernemende, inspirerende en verrassende initiatieven binnen te krijgen die de leefbaarheid op het USP de komende 2 jaar vergroten of versterken.

Waar moet een aanvraag aan voldoen? Het initiatief:

  • vergroot of versterkt de leefbaarheid op het USP;
  • past binnen het thema ‘Healthy Urban Living’: een gezond en duurzaam leven;
  • versterkt de USP community: heeft een groot bereik en brengt mensen bij elkaar;
  • heeft ook andere financieringsbronnen waaruit breed draagvlak blijkt;
  • heeft geen winstoogmerk;
  • is toegankelijk voor iedereen.