Zorgteam UMC Utrecht

Op welke manier dragen jullie in je werk bij aan de wereld van morgen?

Ons team van het Zorgprogramma Selectief Mutisme, richt zich op kinderen die ernstig belemmerd worden door een angststoornis. Deze, vaak jonge kinderen kunnen goed praten en doen dat thuis ook. Maar in veel andere situaties, zoals op school, durven ze het niet. Ze zwijgen. En dat meestal niet eventjes, maar maanden of soms jarenlang. Doordat de communicatie met leerkrachten en klasgenootjes niet goed gaat, kunnen ze niet voldoende  meedoen en worden ze belemmerd in een gezonde ontwikkeling. Een goede ontwikkeling, waarin je je vrij voelt om te praten, te spelen, samen te werken en te leren, is belangrijk voor ieder kind. Door kinderen en hun ouders op jonge leeftijd goede zorg te bieden, dragen we bij aan hun wereld van morgen.
Ons team bestaat uit Maretha de Jonge (Gezondheidszorgpsycholoog), Hilde van Braam van Vloten-Hairwassers (klinisch psycholoog), Fleur Wever (Verpleegkundig Specialist GGZ) en Marieke Ermers (kinder- en jeugdpsychiater, niet op de foto). Verder bestaat ons team uit kinder-en jeugdpsychiater(s) en consultants uit de afdeling psychiatrie en de Fritz Redl-school.

Wat is de impact van jullie werk op de samenleving? Wat betekent het voor mij?

Zorg is een kostbaar goed. Daar proberen wij zorgvuldig mee om te springen. Leden van ons team ontwikkelden een ‘blended’ zorgprogramma. Dat wil zeggen: een combinatie van online informatie en behandeling door een professional. Bij die behandeling spelen ook de ouders, school en andere belangrijke mensen uit de omgeving van het kind een intensieve rol. We blijven ontwikkelen, we proberen de vele vragen die er nog bestaan rondom selectief mutisme te beantwoorden. We zoeken gericht naar efficiënte methoden om goede zorg te bieden en adequate informatie te geven. De juiste zorg voor kind en gezin, opdat zij zelf weer verder kunnen.
We vervullen allen een rol in zowel de diagnostiek als de behandeling van kinderen, jongeren en begeleiding van ouders, scholen en andere betrokkenen. We zijn een multidisciplinair team dus we kijken allemaal vanuit ons eigen specialisme maar werken nauw samen om tot een gezamenlijke visie en aanpak te komen.

Wat is jullie persoonlijke droom? Wat willen jullie over vijf tot tien jaar bereikt hebben?

Sommige kinderen kunnen we goed helpen, anderen blijven lang worstelen met hun klachten. Wat voor het ene kind werkt, werkt niet goed voor het andere kind. Onze droom is om deze verschillende kinderen de juiste zorg te kunnen bieden. We hopen over vijf jaar het zorgprogramma zo in te richten dat we ook jongeren die lang blijven worstelen met deze klachten, passende zorg kunnen bieden. Over tien jaar willen we beter begrijpen waarom het ene kind sneller vooruit gaat dan het andere. Innovatieve en effectieve gepersonaliseerde zorg: daar streven we naar. En een samenleving waarin elk kind kan floreren met zijn of haar eigen mogelijkheden, daar dromen wij van.