WKZ geboortecentrum

Op welke manier dragen jullie in je werk bij aan de wereld van morgen?

Wij willen dat elke nieuwe moeder, samen met haar partner, de beste ervaring heeft tijdens en na de bevalling. Het gezin moet terug kunnen kijken op een bevalling waarbij zij zich persoonlijk benaderd en veilig hebben gevoeld. Dan pas zijn wij tevreden. Het WKZ Geboortecentrum is daar geheel voor ingericht en heeft de beste zorgprofessionals 24/7 paraat onder één dak.
Wij laten de medewerkers van het WKZ Geboortecentrum en onze (toekomstige) patiënten zien welke zorg het WKZ Geboortecentrum in huis heeft: alle zorg voor zwangeren/kraamvrouwen en pasgeborenen onder één dak. Naast de zorg voor patiënten begeleiden wij de interne en externe communicatie voor het WKZ geboortecentrum.

In het WKZ Geboortecentrum krijg je de beste deskundige begeleiding van jouw zwangerschap én bevalling. Je bevalt bij ons veilig en onder begeleiding van de verloskundige of de gynaecoloog . Wij leveren zorg op maat voor jou en je baby. Mocht jouw baby onverhoopt extra zorg nodig hebben, dan hebben wij alle voorzieningen en deskundigheid om je baby optimaal te behandelen.

De teamleden die op de foto staan zijn Ilanit Overbeeke – eerstelijns verloskundige en teamleider WKZ Geboortecentrum, Willem de Vries – neonatoloog WKZ Geboortecentrum en Metty Spelt – marketing & communicatie adviseur WKZ geboortecentrum/divisie Vrouw&Baby.

Wat is de impact van jullie werk op de samenleving? Wat betekent het voor mij?

Jouw bevalling is onze zorg. De passie voor ons vak staat zorgt voor een veilige bevalling van jouw baby. Met onze wetenschappelijke bagage willen  we ook anderen inspireren en opleiden om dit prachtige werk te kunnen doen. Binnen het WKZ Geboortecentrum staat veilige zorg voor de (aanstaande) moeder en kind voorop. Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden toegepast in onze patiëntenzorg. Daarnaast leiden wij professionals op die kiezen voor het vak verpleegkundige, gynaecologie & verloskunde en neonatologie.

Wat is jullie persoonlijke droom? Wat willen jullie over vijf tot tien jaar bereikt hebben?

Dat elke zwangere in de regio Utrecht de weg weet en kent naar het WKZ Geboortecentrum en weet dat je in het WKZ veilig kunt bevallen met deskundige professionals voor de zorg aan moeder en kind.