Steye Verhoeve – Bestuurslid bewonersvertegenwoordiging (SSH)

Op welke manier draag jij in je werk bij aan de wereld van morgen?

Ik ben master student aan de faculteit Geowetenschappen en heb gekozen voor de richting ‘Earth Surface and Water’. Vanuit mijn studie ben ik bezig met het begrijpen van natuurlijke gevaren in de wereld zoals erosie, overstromingen, aardbevingen en dijkdoorbraken. Met die kennis draag ik na mijn studie graag bij aan een veiligere wereld van morgen. Naast mijn studie ben ik actief als bestuurslid van BoKS, de huurdersorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. We brengen onder andere klachten en wensen van huurders onder de aandacht bij de SSH. Een goed voorbeeld is de realisatie van ondergrondse vuilcontainers in dit gebied. Dat voorkomt dat zomaar mensen afval gaan doorzoeken wat onwenselijk is, maar ook veel rommel en dus overlast geeft. Als we dit kunnen voorkomen, verbeteren we de leefbaarheid hier.

Wat is de impact van jouw werk op de samenleving? Wat betekent het voor mij?

Ik ben milieuwetenschappen gaan studeren vanuit mijn persoonlijke ideologie om de wereld te kunnen verbeteren. Ik wil graag helpen aan een veiligere wereld door mijn steentje bij te dragen aan het beter begrijpen en omgaan met natuurrampen en klimaatverandering. Naast mijn studie zocht ik een nevenactiviteit waar in mijn persoonlijke visie in kwijt kon. Toen kwam ik op de bestuursfunctie bij BoKS terecht. Omdat er veel wisselingen zijn bij studenten en ook niet alle woonbesturen even actief zijn, is mijn rol van belang voor de continuïteit van informatie en als aanspreekpunt voor vragen. Bij wisselingen verdwijnt vaak veel kennis en nieuwe leden kunnen dan bij mij terecht. Daarnaast heb ik binnen BoKS de portefeuille duurzaamheid. Ik houd de ontwikkelingen bij op het gebied van duurzame (studenten)huisvesting waarvan ik de mogelijkheden en wensen van de huurders aankaart bij de SSH.

Wat is jouw persoonlijke droom? Wat wil jij over vijf tot tien jaar bereikt hebben?

Als ik over vijf of tien jaar mijn bijdrage lever aan een veiligere wereld wat betreft natuurrampen, dan ben ik daar heel blij mee. Ik wil graag kansen creëren voor mensen in ontwikkelingslanden, omdat de impact van klimaatverandering zwaarder valt in die landen. Ik wil ze middelen geven waarmee ze ter plekke beter om kunnen gaan met de (gevolgen van) klimaatverandering. Ook hoop ik dat we wereldwijd over tien jaar duurzamer met de aarde omgaan dan nu. Dat we minder antropocentrisch leven, en meer ecocentrisch.

In Utrecht Science Park is al veel goed geregeld, maar het kan altijd beter en zeker in andere delen van de wereld is nog veel werk te verzetten qua duurzaamheid. Voor de bouw en huisvesting is het van groot belang dat dit een minder grote impact op het klimaat gaat hebben. De innovaties die op het Utrecht Science Park ontstaan zijn zeer waardevol en kunnen zowel in binnen- als buitenland toegepast worden. Het zou dan ook heel mooi zijn als wij als studenten genoeg druk kunnen uitoefenen om te laten zien dat dit belangrijk is voor de toekomst. Als dat zou resulteren in toonaangevende duurzame gebouwen op het gehele Utrecht Science Park over tien jaar zou dat super gaaf zijn!