Karin Rebel – Onderzoeker duurzaamheid (Universiteit Utrecht)

Op welke manier draag jij in je werk bij aan de wereld van morgen?

Als universitair docent bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht geef ik onderwijs en doe ik onderzoek op het gebied van duurzaamheid.  In mijn onderwijs probeer ik mijn studenten handvatten te geven om de uitdagingen van deze tijd te analyseren, te kwantificeren en naar oplossingen te zoeken.  Dat doe ik bijvoorbeeld door ze op een wiskundige manier naar duurzaamheidsvraagstukken te laten kijken.  Ook ben ik nauw betrokken bij onze Engelstalige bachelor Global Sustainability Science, die in september 2016 gestart is.
Ik doe onderzoek naar duurzaamheid en klimaatverandering en hou me onder andere bezig met de interactie tussen water, klimaat en ecosystemen. Daarbij maak ik gebruik van modellen waarmee je kunt berekenen wat de balans is voor natuurlijke ecosystemen bij de opname en afgifte van CO2 in de atmosfeer. Dit is van cruciaal belang voor de wereld van morgen voor ons allemaal.

Wat is de impact van jouw werk op de samenleving? Wat betekent het voor mij?

Door onder andere mijn bijdrage aan het onderwijs (samen met mijn collega’s) lopen er steeds meer oud-studenten rond in bedrijven, overheidsinstanties en onderzoeksinstituten, die duurzaamheidproblemen analyseren met een interdisciplinaire aanpak, en waar mogelijk oplossen, in Nederland maar ook in de rest van de wereld. De interdisciplinaire aanpak die wij ze meegeven, passen ze toe in hun werk. Er is veel behoefte aan mensen die  toekomstige maatschappelijke uitdagingen vanuit verschillende disciplines benaderen, met duurzaamheid als rode draad.
Vanuit mijn onderzoek kijk ik naar klimaatverandering. Door verbranding van fossiele brandstoffen neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toe. Ruim een vierde van de vrijgekomen CO2 wordt door planten opgenomen. Stikstof, dat in de lucht komt door uitstoot van industrie en verkeer, stimuleert plantengroei, maar niet alle plantensoorten reageren hetzelfde op stikstof. Daarnaast is de hoeveelheid water belangrijk voor plantengroei. In mijn onderzoek kijk ik hoe, in de toekomst, de beschikbaarheid van stikstof en water de opname van CO2 door de planten beïnvloedt. Als de groei toeneemt, kan dit klimaatverandering afremmen, en zo lever ik een bijdrage aan de mondiale klimaatdoelstellingen.

Wat is jouw persoonlijke droom? Wat wil jij over vijf tot tien jaar bereikt hebben?

Het woord ‘duurzaamheid’ wordt nu vaak als een modewoord gezien. Voor mij verwoordt het de interactie tussen mens en natuur die toekomstbestendig is. Mijn droom is dat mensen duurzaamheid niet meer als een tijdelijke modegril zien en dat duurzaam leven een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van ons dagelijks leven, zowel thuis als in ons werk.