Helianthe Kort – Onderzoeker technologie in de zorg (Hogeschool Utrecht)

Op welke manier draag jij in je werk bij aan de wereld van morgen?

Als lector doe ik vooral onderzoek naar hoe technologie mogelijkheden biedt binnen de zorg. Gemiddeld worden we steeds ouder en we willen langer thuis blijven wonen. Met de juiste technologische voorzieningen kan dat ook. Hier doe ik onderzoek naar. Daarnaast voeren we projecten uit waar studenten kennis kunnen maken met de technologie van morgen. Zij kunnen technologische innovaties in de zorg monitoren, evalueren en voorstellen doen voor vernieuwing. En soms ontwikkelen ze zelf ook een nieuwe technologische innovatie. Kortom: de bijdrage is dat professionals van morgen bewust worden van de mogelijkheden van technologie in de zorg.

Wat is de impact van jouw werk op de samenleving? Wat betekent het voor mij?

De impact zit er binnen het onderwijs in dat binnen de Hogeschool Utrecht op het domein van de gezondheidszorg aandacht is voor technologie in de zorg. Een aantal opleidingen geeft onderwijs in eHealth, robots in de zorg en in niet-farmacologische interventies zoals de invloed van licht op de gezondheid van de mens. Uit onderzoek blijkt dat patiënten sneller herstellen en medewerkers een algeheel beter welbevinden ervaren als er veel licht in het gebouw is waar ze verblijven en ze veel zicht hebben op omgevingsgroen. Toen in Amersfoort het Meander ziekenhuis werd gebouwd, is daar op advies van Helianthe dan ook rekening mee gehouden.  Een groep studenten heeft onderzoek gedaan naar hoe de kamers ingericht moesten worden. Want ook voor de studenten geldt dat zij niet alleen kijken naar het ziektebeeld van de patiënt en op grond daarvan een ruimte bouwen. Zij kijken ook naar wat er in de gebouwde omgeving gedaan kan worden om te zorgen dat iedereen die de ruimte gebruikt, zich daar plezierig voelt.

Wat is jouw persoonlijke droom? Wat wil jij over vijf tot tien jaar bereikt hebben?

Dat zorgprofessionals een beter besef hebben van de impact van het binnenklimaat op de mens. Dat ze meer kennis hebben over niet-farmacologische interventies die een positieve bijdrage hebben op een gezond leven. En dat ze weten dat technologie in de zorg niet per definitie heel duur is. Een standaardwoning is met relatief eenvoudige spullen, die allemaal bij een gewone bouwmarkt te koop zijn, aan te passen zodat ouderen er langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zo kan een sensor registreren wanneer een bewoner zijn voeten over de rand van het bed beweegt. Op het moment dat dit gebeurt, springt ‘s avonds in het huis de ‘nachtrouteverlichting’ aan, het licht dat de route naar het toilet aangeeft. Hierdoor wordt de kans op vallen veel kleiner.