Diane de Kruijf – Directeur huisvesting (Hogeschool Utrecht)

Op welke manier draag jij in je werk bij aan de wereld van morgen?

Vanuit mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de huisvesting van de Hogeschool Utrecht. In 2018 wil de HU al het Utrechtse onderwijs en onderzoek geconcentreerd hebben op het Utrecht Science Park.  Tegelijk brengen we onze huisvestingsportefeuille terug met ruim 30%. Dit doen we door slimmer om te gaan met de ruimtes en de voorzieningen en meer te gaan delen, ook met de partners op het USP. Met de reductie in vierkante meters besparen we op energie en daarmee op kosten. Maar ook de andere  duurzaamheidsmaatregelen die we direct meenemen, zoals afvalscheiding, leveren een substantiële bijdrage aan de afgesproken CO2 reductie. Voor de nieuwbouw is het doel zelfs om het niveau ‘outstanding’ te behalen op gebied van duurzaamheid.

Wat is impact van jouw werk op de samenleving wat betekent het voor mij?

We kiezen ervoor om onze opleidingen in de nieuwe huisvesting samen te brengen op basis van inhoudelijk verwantschap. Dit doen we omdat we met ons onderwijs en onderzoek de onderlinge kennisuitwisseling en de samenwerking met de beroepspraktijk willen stimuleren. We willen met onze ‘’nieuwe’’ gebouwen de bijdrage van ons onderwijs en onderzoek zichtbaar maken.
Het doel is een omgeving te creëren waarin (toevallige) ontmoetingen tot stand kunnen komen, zowel tussen studenten en docenten maar ook met andere kennisinstellingen en bedrijven in het Utrecht Science Park. Onze studenten verrichten bijvoorbeeld onderzoek voor externe partijen in het Utrecht Science Park, zo versterken we elkaar.
We geven hiermee een nieuwe impuls aan dit gebied maar ook met onze nieuwe voorzieningen zoals het recent geopende Food Court, the place to be, en de nieuw HU bibliotheek met ruim 500 studieplekken.

Wat is jouw persoonlijke droom? Wat wil jij over vijf tot tien jaar bereikt hebben?

Mijn droom is dat we vooral op campusniveau gaan denken en werken en dat we daarmee voorzieningen delen in plaats van bezitten. Dat ik met mijn werk een bijdrage kan leveren aan een prettige, professionele, toekomstbestendige en duurzame leer- en werkomgeving. Ook wil ik vanuit mijn functie graag bijdragen aan het creëren en stimuleren van nog meer ontmoeting, verbindingen en kennisdeling: dat we hier op het Utrecht Science Park meer en diverse ontmoetingen tot stand brengen en dat het ons lukt om flexibel te gaan samenwerken vanuit verschillende netwerken.