Appy Sluijs – Klimaatonderzoeker (Universiteit Utrecht)

Op welke manier draag jij in je werk bij aan de wereld van morgen?

Ik ben hoogleraar paleoceanografie. Ik geef onderwijs bij aardwetenschappen en biologie en doe onderzoek naar veranderingen in ecologie en klimaat die in het geologische verleden in de oceaan plaatsvonden. Dit doe ik met name aan de hand van microfossielen van algen en combineer dit met scheikundige technieken samen met collega’s.

Klimaatverandering vond altijd plaats in het geologische verleden. Zo waren er ook perioden met veel CO2 in de atmosfeer. Toentertijd was dat door natuurlijke oorzaak. Nu wij als mens de CO2 concentratie laten stijgen biedt het verleden een testcase voor wat er dan gebeurt. Hoe ziet een wereld met veel CO2 er eigenlijk uit? En begrijpen we zo’n wereld? De kennis die we uit het verleden halen wordt langzamerhand zo goed dat we daadwerkelijk modellen kunnen testen die we gebruiken om toekomstprojecties te maken. En die waarde is onbetaalbaar.

Wat is de impact van jouw werk op de samenleving? Wat betekent het voor mij?

Mijn werk heeft weinig directe waarde voor de gewone man, al spreken de reconstructies van het verleden sterk tot de verbeelding. Verder biedt het verleden een kans om een perspectief op klimaatverandering te krijgen dat complementair is aan dat uit de natuurkunde. Natuurkundige klimaatmodellen zijn bijzonder goed maar zullen altijd gelimiteerd zijn door de huidige stand van klimaatkennis. Ons onderzoek gaat over de echte wereld, die van het verleden weliswaar, maar de veranderingen die we reconstrueren hebben echt plaatsgevonden, ook al worden wij gelimiteerd doordat we niet altijd goed oorzaak en gevolg uit elkaar kunnen halen wat met modellen wel kan. De natuurkunde en de aardwetenschappen kunnen dus samen werken aan het verkleinen van onzekerheden als het gaat over de werking van het klimaat en dus ook de klimaatverandering van de toekomst. En dat maakt het makkelijker om de samenleving en regio’s te beschermen tegen de gevolgen daarvan.

Wat is jouw persoonlijke droom? Wat wil jij over vijf tot tien jaar bereikt hebben?

Ik heb nooit persoonlijke dromen gehad, zeker niet als het gaat over carrière. Maar waar we met z’n allen naartoe willen is een nog beter begrip van hoe onze leefomgeving gaat veranderen in de toekomst. Ik streef ernaar om de kennis van het verleden zo goed te maken dat we beter de invloed van toenemende CO2 kunnen bepalen, inclusief alle complexe terugkoppelingen in het klimaatsysteem en op alle tijdschalen.