Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (voorheen het CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre), een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën.

Het instituut is een expertisecentrum voor mycologie, onderzoek naar schimmels en zwammen. Het verricht onderzoek naar geselecteerde groepen schimmels (Latijn: fungi) vanuit de taxonomie en evolutiebiologie. Het CBS gebruikt ook moleculaire en genomics-methoden voor onderzoek naar de biologie en ecologie van schimmels.

Het instituut levert antwoorden op vragen vanuit de wetenschap in het algemeen, de geneeskunde, de industrie en maatschappelijke groeperingen. Het instituut heeft circa 70 personeelsleden, waarvan 20 onderzoekers. De Collectie beheert 80.000 - 10.000 micro-organismen, die gezamenlijk een groot deel van de soorten in het Koninkrijk der Schimmels vertegenwoordigen. Qua diversiteit aan soorten staat het CBS aan de top als referentiecentrum voor schimmelonderzoek.

Contactgegevens

Bezoekadres 
Uppsalalaan 8
3584 CT  Utrecht

Postadres
Postbus 85167
3508 AD  Utrecht

030-2122600
info@westerdijkinstitute.nl
www.westerdijkinstitute.nl/