Antilichamen inzetten in bestrijding bacteriën
9 december 2020

Hoe kunnen we antilichamen inzetten om bacteriën te bestrijden? Voor onderzoek daarnaar ontvangt Suzan Rooijakkers, hoogleraar microbiologie UMC Utrecht, een subsidie van twee miljoen euro van de European Research Council (ERC).

Koningin Máxima bezoekt Universiteit Utrecht
9 december 2020

Koningin Máxima heeft op dinsdag 8 december de Universiteit Utrecht bezocht. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de coronapandemie op het onderwijs en het welzijn van studenten en docenten.

Groeifondsaanvraag: uitbreiding tramnetwerk met Waterlinie- en Merwedelijn
9 december 2020

De aanleg van de tramlijnen en het IC-station zou zo’n 2,5 miljard moeten kosten, waarvan 380 miljoen euro reeds gereserveerd is. Om de rest te kunnen betalen, hebben gemeente Utrecht , Provincie en regiogemeenten een aanvraag van 2,1 miljard euro gedaan bij het Rijk in het kader van het groeifonds ( het zogenaamde “Wopke-Wiebesfonds). Desgevraagd hebben grotere partners op het Utrecht Science Park, Utrecht Science Park Bilthoven, Rijnsweerd en de Kromhout Kazerne de aanvraag ondersteund. In een flyer wordt de groeifondsaanvraag verder toegelicht en staan ook de logo’s van de ondersteunende partijen vermeld.

Nieuw riool en nieuw asfalt voor de Sorbonnelaan
8 december 2020

De gemeente Utrecht gaat aan het werk op de Sorbonnelaan, tussen Weg tot de Wetenschap en de Toulouselaan. Het riool wordt hier vernieuwd en ook het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden starten in de week van 18 januari. Meer informatie volgt begin volgend jaar.

Rookvrije onderwijsterreinen per 1 januari 2021
8 december 2020

Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle onderwijsterreinen wettelijk verplicht rookvrij. Vanwege de coronacrisis is de ingangsdatum van de implementatie uitgesteld naar 1 januari 2021. Vanaf dat moment gaat de overheid handhaven. Ook de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht gaan dan op hun terreinen handhaven. In december worden borden en tegels met ‘rookvrij terrein’ op het Utrecht Science Park geplaatst om iedereen hierop te attenderen.

Antigeen sneltest ook betrouwbaar bij screening van mensen zonder klachten
8 december 2020

Om te onderzoeken of de antigeen sneltest ook betrouwbaar is bij mensen zonder klachten startten de onderzoekers van het UMC Utrecht in samenwerking met de KNVB een studie. Hoofdonderzoeker dr. Marije Hofstra concludeert: “Het is zeer bemoedigend dat deze antigeen test ook betrouwbaar is voor het aantonen van een vroege infectie, zelfs bij (nog) afwezig zijn van klachten."

Ruim 24 miljoen van NWA voor Utrechtse onderzoeksprojecten
7 december 2020

Vijf Utrechtse projecten krijgen financiering van de zogeheten Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal gaat het om zo'n 24,8 miljoen euro voor de consortia die door de Universiteit Utrecht geleid worden. Daarnaast is de Universiteit Utrecht in vijf andere gehonoreerde consortia betrokken als academische partner.