13 augustus 2019

Wijkbericht gemeente Utrecht
Werkzaamheden kruising Leuvenlaan - Universiteitsweg
         

Download hier het nieuwsbericht.                                         

Vanaf half augustus wordt er gewerkt aan kruisingen op de Leuvenlaan. Op de kruising Leuvenlaan – Genèvelaan en bij de kruising met het Leuvenplein komt een fietsoversteekplaats. De kruising Leuvenlaan – Universiteitsweg krijgt een extra fietspad en een betere oversteek. De werkzaamheden startten op maandag 12 augustus. Een week later, vanaf maandag 19 augustus, is de Leuvenlaan, tussen de Padualaan en de Universiteitsweg afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting duurt tot en met zaterdag 24 augustus. Tijdens het werk wordt het verkeer met borden omgeleid. Het werk wordt in de zomer uitgevoerd, zodat het verkeer op het Utrecht Science Park zo min mogelijk hinder ondervindt.

Bereikbaarheid verkeer
De Leuvenlaan is tussen de Padualaan en de Universiteitsweg een week afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer op de Universiteitsweg blijft ongehinderd, maar kan niet afslaan naar de Leuvenlaan. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer, beide kanten op, is met borden aangegeven en loopt via de Sorbonnelaan, Aarhuslaan, Cambridgelaan en Universiteitsweg.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Leuvenlaan, komend vanaf het centrum, tot aan de Hoofddijk - Genèvelaan en dan de route kiezen via de Hoofddijk of Genèvelaan, Heidelberglaan. Er staan omleidingsborden. Voetgangers kunnen altijd het werk blijven passeren. Bij het werk staan verkeersregelaars.

Waarom wordt de kruising aangepast?
De kruising Universiteitsweg – Leuvenlaan is een veelgebruikte en belangrijke schakel in de wegenstructuur van het Utrecht Science Park. Door de vele overstekende auto’s, fietsers en voetgangers, in combinatie met de drukte, is er sprake van een complexe verkeerssituatie die geduld en oplettendheid vergt. Zeker op de drukste momenten van de dag zien we dat er onoverzichtelijke situaties ontstaan.
 
Wat wordt er aangepast?
Om de kruising duidelijker en overzichtelijker te maken, voegt de gemeente onder andere een fietspad toe aan de zuidzijde van de Leuvenlaan (tussen Universiteitsweg en Leuvenplein) en wordt de uitritconstructie van de Leuvenlaan verbeterd. Verder wordt er nieuwe markering aangebracht die de gewenste rijrichting beter aangeeft. Ook komt er een alternatieve, verhoogde fietsoversteek ter hoogte van het Leuvenplein. Door deze aanpassing kunnen fietsers langs de Leuvenlaan bij het Leuvenplein al de oversteek maken. Op de kruising met de Genèvelaan komt ook een fietsoversteekpunt. De aanpassingen zorgen er ook voor dat het overzicht voor al het verkeer op de kruisingen verbetert.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Prozee van Stadsingenieurs, via telefoon- nummer 14 030 of e‑mail utrechtsciencepark@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij wijkbureau Noordoost, F.C. Donderstraat 1, via telefoonnummer 14 030 of via noordoost@utrecht.nl.

Kaart met daarop aangegeven waar de afsluiting van de Leuvenlaan begint en eindigt en hoe de omleidingsroutes lopen.
Routes B (komend vanaf Universiteitsweg) en X (komend vanaf centrum) zijn voor gemotoriseerd verkeer.
Route F is voor fietsers.

Bron: Gemeente Utrecht