17 oktober 2018

Naamswijzing een stap dichterbij

Het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht wil de naam van het gebied ‘De Uithof’ officieel laten wijzigen in ‘Utrecht Science Park’. Dit voorstel ligt nu bij de gemeenteraad, die er een besluit over zal nemen. Deze naam past beter bij de (internationale) uitstraling van het gebied en maakt meteen duidelijk om welk type gebied het gaat. Op allerlei uitingen wordt de naam Utrecht Science Park al gebruikt. Als de Gemeenteraad instemt met het voorstel wordt alle bewegwijzering hierop aangepast.

Op het Utrecht Science Park zijn de laatste jaren toonaangevende research- en developmentbedrijven en kennisinstellingen gevestigd, zoals Danone Nutricia Research en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Vooral het laatste decennium is De Uithof uitgegroeid tot een gebied waar onderwijs en wetenschap samen optrekken met hoogwaardige zorg en bedrijven. Kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, gezondheidszorg en research- en developmentbedrijven werken er samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst.

Door deze ontwikkelingen is het gebied het hart geworden van een van de meest competitieve regio’s van Europa en is het nu het grootste Science Park van Nederland. De (internationale) uitstraling van het gebied vraagt om een passende naam die bijdraagt aan de lobby- en acquisitiekracht en de concurrentiepositie van het gebied voor de stad en de regio.

Gebiedspartners en regio positief
De grote instellingen in het gebied zoals de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht en stichting Utrecht Science Park, dringen al langer aan op deze naamswijziging. Andere kennis- en zorginstellingen zoals het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Hubrecht- en Westerdijk-instituut en bedrijven zoals Danone Nutricia Research, Genmab, Merus en GenDX hebben het belang van het doorvoeren van deze naamswijziging onderstreept.  Ook SSH, de eigenaar van de 2600 studentenwoningen op het Utrecht Science Park, steunt de naamswijziging, evenals de Provincie Utrecht en de omliggende gemeentes De Bilt, Bunnik, Zeist, Houten en Nieuwegein, de Economic Board Utrecht (EBU) en het RIVM.

Herkomst naam De Uithof
Tot de jaren ’60 heette het gebied de Johannapolder. Sinds de vestiging van de Universiteit in het gebied is de naam De Uithof eraan verbonden. Dat is nu ruim 55 jaar. Deze naam komt van de boerderij De Uithof, gelegen aan de huidige Toulouselaan. Deze boerderij bestaat nog steeds en is in gebruik als kinderdagverblijf.
 

Voorstel aan de Raad

 

Bron: Gemeente Utrecht

 

Breed draagvlak gebiedspartners en regio

“Het Utrecht Science Park is niet alleen het grootste science park van Nederland, maar maakt ook internationaal naam. Voor sommige wetenschapsgebieden, zoals de levenswetenschappen, is er vrijwel geen plek op de wereld waar zoveel toponderzoekers van allerlei instellingen en bedrijven op loopafstand bij elkaar zitten. Om ons goed internationaal te positioneren is het belangrijk dat we allemaal dezelfde naam gebruiken; een naam die in het buitenland begrijpelijk is en die direct de link legt met de stad Utrecht.”
Anton Pijpers, Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

“De naam Utrecht Science Park geeft krachtig weer in welke vruchtbare omgeving het Prinses Máxima Centrum werkt aan de missie om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Het bevordert ons profiel bij de internationale top wetenschappers en medici, die zich bij ons aan willen sluiten of met wie wij intensief samenwerken bij het realiseren van onze ambities.”
Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

“Het wijzigen van De Uithof in Utrecht Science Park verbetert de herkenbaarheid van dit toonaangevende park en versterkt de internationale positionering van dit unieke innovatie ecosysteem.”
Jan van de Winkel, President & CEO, Genmab

“At Danone Nutricia Research, science is at the very heart of our nutrition and health commitment. We are the global research and development organisation behind Danone Nutricia Early Life Nutrition and Nutricia Advanced Medical Nutrition and we are proudly located at the biggest science park in The Netherlands, Utrecht Science Park. To emphasise to our partners and visitors the importance of being connected with many institutions on the science park we already use and as such fully support the proposed adaptation across all communication means of the internationally recognised name “Utrecht Science Park”.
Eugenio Dielen, Site Director Danone Nutricia Research           

“Utrecht Science Park: hier komt alles samen. Deze naam illustreert perfect wat wij samen vormgeven in Utrecht: een krachtige bundeling van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Met impact op de stad en regio. Utrecht Science Park is niet zomaar een naam, het is een titel waar we allemaal trots op mogen zijn.”
Tineke Zweed, College van Bestuur Hogeschool Utrecht

“De naam Utrecht Science Park doet recht aan een locatie waar toponderzoek en  een bruisende stad samenvloeien om meer te zijn dan de som der onderdelen”
Ton Logtenberg, President & CEO Merus

“Samen met de gebiedspartners, omliggende gemeentes en de provincie zijn wij blij dat B&W van Utrecht nu echt de volgende stap heeft gezet om de buurtnaam ‘De Uithof’ officieel te laten wijzigen in ‘Utrecht Science Park’. Deze naam past bij de (internationale) uitstraling van het gebied, maakt duidelijk waar het gebied voor staat en legt direct de link met de stad en regio Utrecht. De aanpassing van de buurtnaam komt de (internationale) lobby- en acquisitiekracht en profilering van het gebied ten goede. Hier werken instellingen en hoogwaardige bedrijven intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een gezonder en duurzamer leven.”
Jan Henk van der Velden, Directeur- bestuurder Stichting Utrecht Science Park

"Als bewoner van het Utrecht Science Park locatie Bilthoven is het RIVM blij met de naam Utrecht Science Park voor de hoofdlocatie in Utrecht. Door de concentratie van organisaties en bedrijven die wetenschap leveren en benutten, dekt deze naam de lading perfect. We kijken uit naar onze verhuizing over enkele jaren naar de hoofdlocatie in Utrecht. Waardoor we nog centraler in deze concentratie van wetenschap en kennis kunnen werken."
Johannes Brug, Directeur-generaal RIVM  

“Wij zijn blij met de naamswijziging. Door een grote diversiteit van instellingen en bedrijven is de campus een science park geworden waarin veel partners dagelijks samenwerken aan een gezondere samenleving onder de noemer ‘’healthy urban living’’. Het is goed dat de naam hier nu ook bij aansluit. Utrecht Science Park is een vlag die de lading beter dekt, die recht doet aan het internationale karakter en die het mogelijk maakt om ons gezamenlijk beter te profileren.”
Mirjam van Velthuizen – Lormans, Lid raad van bestuur UMC Utrecht

“Wij feliciteren alle studenten, hoogleraren, onderzoekers, ondernemers en bewoners van het Utrecht Science Park en de regio met dit geweldige collegebesluit dat de zichtbaarheid van het Utrecht Science Park sterk verbetert. Dit is een belangrijke impuls voor onze gezamenlijke internationale ambitie om het gezonde hart van Europa te zijn. De spotlights staan op het Utrecht Science Park.”
Richard Kraan, clustervoorzitter internationaal Economic Board Utrecht

“Met deze naam doen we recht aan het internationale belang en karakter van het Utrecht Science Park en van de kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven die daar gehuisvest zijn. Ook weet iedereen dankzij deze naam direct waar het science park ligt.” Dennis Staat, Gedeputeerde Provincie Utrecht ​