12 mei 2021

Levendig, groen, duurzaam en bereikbaar: dat is het Utrecht Science Park van de toekomst. Hoe bereiken we dit, terwijl we ruimte maken voor de groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren? Daarover gaat de Omgevingsvisie USP 2040. Onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie in het USP staan daarbij centraal, nu én in de toekomst.

In juni komt naar alle waarschijnlijkheid het concept van deze omgevingsvisie vrij voor inspraak. Daarover vindt dan ook een (online) informatiebijeenkomst plaatst. Wilt u hierover bericht ontvangen, laat dat dan weten via USPomgevingsvisie@utrecht.nl. U ontvangt dan een bericht wanneer de gemeente de Omgevingsvisie publiceert.

Bron: Gemeente Utrecht