19 maart 2019

Kansen en uitdagingen in het onderwijs, dat was het thema van een middag op 14 maart georganiseerd door het landelijke talentenprogramma ‘Verzilver je talent’ en kennisinstellingen in de regio Utrecht verenigd in Utrecht Smart Education (USE). Het doel van de middag is om samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT.

Hoe Utrecht Smart Education werkt liet Toine Pieters, directeur Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht zien. Utrecht Smart Education staat in het teken van cross-over leren en samenwerken en de inzet van digitale technologie om dit te faciliteren: samen met studenten en docenten van verschillende disciplines en opleidingsniveaus oplossingen bedenken voor praktijkproblemen. Om studenten beter voor te bereiden op een passende functie in een sterk veranderende arbeidsmarkt. Die samenwerking is niet eenvoudig, aldus Ineke Lemmen van het Ministerie van EZK: ‘het doen’ is een vervolgstap. Het talentenprogramma ‘Verzilver je talent’ speelt daarop in. Uit het nulmetingonderzoek van de talentenprogramma’s van EZK blijkt dat iedereen de relevantie hiervan in ziet. Maar wat bij de talentenprogramma’s nog verder ontwikkeld moet worden  is het ontwikkelen van een gezamenlijke cultuur, visie en missie, met concrete resultaten: meer studenten (en docenten) aan de slag met innovatie.

Natuurkundedocent en musicus Ralph Meulenbroeks betoogde dat technologie het onderwijs kan helpen, maar contactmomenten blijven belangrijk en moeten hoogwaardig zijn, en dus moet de kwaliteit van docenten hoog zijn. Digitale technologie in het onderwijs kan alleen de kwaliteit van het onderwijs bevorderen als het de intrinsieke motivatie van de docent versterkt. Het louter opleggen van vernieuwing van buitenaf of bovenaf werkt niet.

Marijn de Geus, CEO Faculty Of Skills, trekt de lijn van Ralph Meulenbroeks verder door: onderwijsinnovatie als doel op zich, daar moeten we direct mee stoppen. Ondanks dat we steeds grotere innovatieprogramma’s opzetten is er doorgaans toch weinig resultaat. Er is geld, er zijn kansen, er is animo, waarom lukt het dan toch niet? Innovatie gaat over een veranderproces. Om hiervoor open te staan is een goede grondhouding nodig. We moeten kunnen omgaan met onbekendheid, onzekerheid, afhankelijkheid, gebrek aan eigenaarschap. Met één innovatie verandert er veel mee wat we niet kunnen overzien. Zijn advies is om een innovatie vooral niet te groot te maken: vergeet de term onderwijsinnovatie, ga met professionals aan de slag, zet kleine stapjes om uiteindelijk grote successen te boeken.

Na de plenaire keynotes volgden een drietal parallelle workshops waarin voorbeelden werden besproken hoe digitale technologie de docent kan ondersteunen en wat de kansen en uitdagingen zijn om deze concepten te implementeren. Tijdens deze workshops zijn verdere afspraken gemaakt om met concrete implementatieprojecten aan de slag te gaan. Samen met studenten en docenten, werknemers en werkgevers. De middag vormde tevens het startsein voor het een nieuw talentenprogramma in Utrecht gericht op EduTech. Dit betekent dat binnenkort samen met Utrecht Smart Education nieuwe activiteiten worden georganiseerd gericht op het verzilveren van talent.

Talentenprogramma Verzilver je Talent
Het programma ‘Verzilver je talent’ van het Ministerie van EZK verbindt talentenprogramma’s waarin studenten, docenten en bedrijfsleven samen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. In deze talentenprogramma’s wordt gewerkt aan complexe maatschappelijke vraagstukken, die alleen oplosbaar zijn door samen te werken tussen disciplines, sectoren en partijen. Het programma maakt zichtbaar wat er gebeurt in deze talentenprogramma’s, stimuleert samenwerking en brengt inspirerende voorbeelden onder de aandacht én helpt de talentenprogramma’s zich verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Drs. Ineke Lemmen, programmamanager talentenprogramma ‘Verzilver je talent’ www.techniekpact.nl/uitgelichteprojecten

Utrecht Smart Education
Vijf onderwijsinstellingen in de regio Utrecht hebben het initiatief genomen om hun krachten op het gebied van onderwijsinnovatie te bundelen in Utrecht Smart Education om met elkaar en met bedrijven en overheden fysieke en virtuele learning communities met elkaar te verbinden en daarin innovatieve werkvormen te introduceren door de inzet van nieuwe technologie. Daarmee willen we studenten, docenten, werknemers en werkgevers uit verschillende opleidingsniveaus en disciplines beter toerusten op een veranderende arbeidsmarkt.

Voor meer informatie:

Stichting Utrecht Science Park
Friso Smit, new business development manager
Heidelberglaan 11, Utrecht
Friso.smit@utrechtsciencepark.nl
06 5433 2941

 

Download het verslag

 

 

Foto: Oleksandr Hlushenok