8 november 2021

De gemeente wil de oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Hoofddijk over de Universiteitsweg veiliger maken door de aanleg van drempels. In dit wijkbericht van de Gemeente staat waarom we dit doen en wat dit voor u betekent.

Drukke oversteek

De oversteek van de Hoofddijk over de Universiteitsweg ligt in een drukke fietsroute richting meerdere ziekenhuizen en richting Zeist. Van de oversteek wordt ook veel gebruik gemaakt tijdens de lunchwandeling. Bij de kruising met de Universiteitsweg moeten fietsers en voetgangers twee keer twee rijbanen oversteken. Tegelijkertijd is de Universiteitsweg voor het Utrecht Science Park (USP) de belangrijkste uitvalsweg voor autoverkeer. Door de groei van het USP is het auto- en fietsverkeer toegenomen, is de oversteek de afgelopen jaren steeds drukker geworden en is de (ervaren) verkeersveiligheid afgenomen.

Wat gaan we doen?
De afgelopen jaren zijn er al diverse opvallende borden, hekjes en markering op en langs de weg aangebracht. De gemeente gaat nu drempels aanleggen om de snelheid van de auto’s op de Universiteitsweg af te remmen en de aanwezigheid van de oversteek te benadrukken. Daarbij letten we ook op het ongemak voor de hulpdiensten.

De drempels komen vóór de oversteek te liggen en dus niet in de oversteek zelf. Een drempel in de oversteek passen we alleen toe als fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. En dat is hier niet het geval. Net zoals het nu is, moeten fietsers en voetgangers voorrang blijven verlenen aan de auto’s. Dat is uiteindelijk veiliger voor iedereen.

De afbeelding hieronder geeft schematisch weer waar de snelheidsremmers komen te liggen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Zoals het er nu naar uitziet starten de werkzaamheden op maandag 13 december (week 50). De werkzaamheden zullen naar verwachting 1 week duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid
De Universiteitsweg is een belangrijke uitvalsroute voor het USP. Mede daarom kiezen wij voor uitvoering in een relatief luwe periode, in afstemming met de werkgevers in het USP. En zorgen we ervoor dat er altijd één rijstrook per richting beschikbaar blijft. Hierdoor kan het autoverkeer in ieder geval nog gebruik blijven maken van deze route. Het is niet te voorkomen dat dit met hinder gepaard gaat. Overweeg daarom om een van de andere uitvalsroutes te kiezen, thuis te werken of buiten de spits te reizen. Of pak eens de fiets of het OV. Omdat de drempels vóór de oversteek komen te liggen, hebben fietsers en voetgangers geen last van de werkzaamheden.

Een verkeersveilig USP
De stad Utrecht, en het USP in het bijzonder, groeit. Het wordt steeds drukker. Dit vraagt om bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke situaties aan. Maar een verkeersveilig USP krijgen we niet alleen met borden, drempels of stoplichten.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Richard Thomassen (projectleider) via telefoonnummer 14 030 of email r.thomassen@utrecht.nl

Wijkbureau
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Oost via oost@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.

Situatieschets snelheidsremmers oversteek Hoofddijk-Universiteitsweg