20 augustus 2020

De afgelopen periode zijn activiteiten in het Utrecht Science Park en Rijnsweerd gedeeltelijkhervat. Na de zomer zetten we de volgende stap: de onderwijsactiviteiten op de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht worden verder opgestart binnen de geldende Covidrichtlijnen. Dit leidt tot extra vervoersbewegingen van, naar en in het gebied. Daarom treffen we aanvullende maatregelen. We monitoren de verkeerssituatie, stimuleren spreiding en hebben gezamenlijke spelregels opgesteld. Ook passen we bus- en tramhaltes aan en zetten we verkeersregelaars in, om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand kan worden gehouden tijdens het wachten. Conform de wens van het kabinet om regionale afspraken te maken, zijn door de onderwijsinstellingen met gemeente, provincie en vervoerders afspraken gemaakt over onder meer een gespreide roostering van de onderwijsactiviteiten in het USP. Daarbij zijn ook de andere partners in het gebied actief betrokken. Zo zorgen we er samen voor dat we veilig kunnen herstarten.

Monitoring van vervoersbewegingen
De afgelopen maanden hebben de Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, overige werkgevers op het Utrecht Science Park, Rijnsweerd en U-OV intensief samengewerkt om de activiteiten op het Science Park, het naastgelegen Rijnsweerd en de Kromhoutkazerne waar mogelijk gefaseerd te herstarten. De veiligheid van de gebruikers staat hierbij voorop. Daarom hebben we voortdurend afgestemd over het aantal vervoersbewegingen in het gebied. Ook de komende maanden blijft monitoring van belang. De partners hebben een gezamenlijke monitor opgezet waarin zij ontwikkelingen in de auto-, fiets-, en voetgangersbewegingen in de gaten houden. Ook het OV-gebruik is hierin meegenomen. Daarnaast zetten we waarnemers in, die de (beleving van) drukte in het OV, bij haltes en op drukke loop- en fietsroutes monitoren.

Spreiden en mijden
Na de zomer worden de onderwijsactiviteiten in het gebied gedeeltelijk herstart. De onderwijsgebouwen hebben in een 1,5 meter setting een veel kleinere capaciteit en dus blijft er een noodzaak veel onderwijs online aan te bieden. Desalniettemin zal het aantal reizigers naar het gebied toenemen. We willen door spreiding en het mijden van de spits piekbelasting zo veel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we de verwachte reisvraag van alle betrokken partijen in het gebied vergeleken met onder meer de capaciteit van het beschikbare OV. Op basis hiervan hebben we afspraken gemaakt over het spreiden van starttijden van het onderwijs. Het openbaar vervoer heeft voldoende capaciteit om de toenemende vervoersbewegingen binnen de RIVM-richtlijnen op te vangen, zeker met de maatregelen die we treffen om piekbelasting in de spits te voorkomen. De partijen op het Utrecht Science Park roepen op om deze capaciteit in het OV ook te benutten.

Om piekbelasting te voorkomen hebben de Hogeschool en de Universiteit hun roosters op elkaar afgestemd. Zo begint de UU in de spits om 9 uur en HU om 8 uur, 8.30 uur en 9.30 uur. Werkgevers vragen hun collega’s nog steeds waar mogelijk thuis te werken, zodat het niet te druk wordt in de gebouwen en om het aantal vervoersbewegingen te beperken. Het UMC Utrecht biedt meer zorg op afstand aan, zodat patiënten die naar het ziekenhuis moeten komen dit verantwoord kunnen doen. Daarnaast spreiden alle bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen waar mogelijk hun werk-, bezoeken studietijden zo veel mogelijk over de dag om zo piekbelasting te voorkomen. Deze afspraken zorgen ervoor dat essentiële functies zoals de zorg bereikbaar blijven en mensen voldoende afstand kunnen houden.

Spelregels
Ook hebben we aanvullende spelregels opgesteld. Zo vragen we mensen bij grote drukte op haltes ook tijdens het wachten een mondkapje te dragen. Ook wordt men verzocht alleen bij afspraak naar het gebied te komen en de spits zoveel mogelijk te vermijden.

Maatregelen op straat
Ook hebben de partijen in en rondom gebouwen maatregelen getroffen. Op diverse plekken wordt extra ruimte rondom de bus- en tramperrons gecreëerd. Ook worden er bij intensief gebruikte haltes verkeersregelaars ingezet. De partijen hebben op deze manier de randvoorwaarden gecreëerd om ook vanaf 31 augustus a.s. veilig te kunnen reizen en verblijven in het gebied. Wanneer blijkt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen wij die gezamenlijk treffen. We benadrukken daarnaast dat het van belang blijft dat bezoekers, studenten en werknemers zich aan de spelregels houden.

Blik op de toekomst
Partijen op het USP en in Rijnsweerd werken al langer samen om het verkeer van, naar en in het gebied te verminderen en te spreiden. De afgelopen maanden hebben ons meer inzicht gegeven in de kansen die meer thuis werken, thuis studeren en zorg op afstand ons bieden. Wat goed werkt willen we vasthouden. Daarom bereiden we de komende maanden diverse maatregelen voor. De eerste actie is om vanuit de geactualiseerde werk- en reisbehoefte van de partners een voorstel te doen van gezamenlijke wensen vanuit USP, Rijnsweerd en Kromhout voor de nieuwe OVdienstregeling, die rond 1-1-2021 van kracht wordt.