12 oktober 2017

Jan van Zanen over regeerakkoord: 'Het kabinet heeft ons gehoord'

Utrecht reageert opgetogen op het extra geld dat het nieuwe kabinet wil vrijmaken voor onder meer de bereikbaarheid van Utrecht. Volgens burgemeester Jan van Zanen, die de afgelopen maanden stevig lobbyde voor Utrecht, heeft Den Haag ‘ons gehoord’.

Het nieuwe kabinet kijkt volgens Van Zanen specifiek naar de plekken waar het het meest knelt. ,,Goed dat het kabinet expliciet aandacht heeft voor de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park en het belang van de aanleg van de Noordelijk Randweg (weg tussen de snelweg A27 en de Zuilense Ring, red.) erkent. Utrecht werkt deze plannen graag uit met het nieuwe kabinet.’’

Ov-locatie

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (mobiliteit) ‘is verheugd’ met het extra geld dat de regering de komende drie jaar extra voor mobiliteit wil uittrekken. ,,Het is goed te lezen dat het Utrecht Science Park, als grootste onderwijslocatie van Nederland, extra aandacht krijgt om verder te ontwikkelen als ov-locatie. Het rijk wil met ons studeren op een robuuster spoornetwerk waarbij Utrecht Centraal wordt ontlast.’’

D66-lijsttrekker Klaas Verschuure is niet alleen blij met de extra investeringen voor mobiliteit, maar ook dat Utrecht mag gaan experimenteren met goedkopere parkeertarieven voor elektrische auto’s en dat de milieuzones blijven bestaan. ,,Dat laatste is een mooi resultaat, zeker omdat VVD en CDA dit wilden afschaffen. Minder blij zijn wij met de verbreding van de A27, maar ik had eigenlijk ook niet meer verwacht dat dit van tafel zou gaan.’’

VVD-lijsttrekker Dimitri Gilissen is blij dat het kabinet Utrecht meerdere keren expliciet benoemd in het akkoord. ,,Dit kabinet ziet het belang in van een goede doorstroming in de stad en de regio. Ook is het mooi dat er meer geld gaat naar blauw op straat. In Utrecht kan er daardoor ook meer mankracht gezet worden op auto-inbraken, straatoverlast en hangjongeren.’’

Bron: AD