1 oktober 2018

Interview in Utrecht Business

UTRECHT SCIENCE PARK GROOTSTE VAN NEDERLAND

KRUISBESTUIVING TUSSEN KENNIS EN BEDRIJVIGHEID

TEKST: HANS HAJÉE

Tijdens de crisis was het Utrecht Science Park een van de weinige locaties waar “gewoon” doorgebouwd werd. De werkgelegenheid nam de afgelopen jaren zelfs aanzienlijk toe. Het scherpe profiel op het gebied van life sciences, gezondheid en duurzaamheid werpt vruchten af. Voor de toekomst biedt de potentie van Nederlands grootste science park volop mogelijkheden voor verdere groei.

De opening van zowel het Prinses Máxima Centrum als de nieuwbouw van biotechbedrijf Genmab in juni van dit jaar waren aansprekende mijlpalen in de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. “Over een periode van vijf jaar wordt maar liefst 1,5 miljard euro in dit gebied geïnvesteerd,” zegt directeur Jan Henk van de Velden. Naast eerdergenoemde projecten dragen ook investeringen in de snel- tramverbinding en de RIVM-nieuwbouw bij aan dit indrukwekkende bedrag. “De ontwikkeling van het Utrecht Science Park is een continu proces. Deze locatie is in de loop van tientallen jaren ontstaan. Dit betekent dat gebouwen en voorzieningen gefaseerd toe zijn aan verandering. Met telkens de overweging: slopen en nieuwbouw, of herontwikkeling? Dit stelt ons in staat, mee te ademen met veranderende behoeftes en ambities.”

 

GROOTSTE VAN NEDERLAND

Medio 2018 zijn 27.000 mensen werkzaam op het Utrecht Science Park. “Samen met de 56.000 studenten die hier onderwijs volgen, maakt dit ons volgens een recent rapport van Buck Consultants tot verreweg het grootste science park van Nederland. Naast universiteit, hogeschool en vier ziekenhuizen – UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Máxima Centrum en Centraal Militair Hospitaal – beschikken we over toonaangevende onderzoeksinstellingen als het Hubrecht en Westerdijk Instituut. Ook zijn er meer dan honderd bedrijven gevestigd. Daaronder veel startups in de Life Science Incubator en via Utrecht Inc.”

 

SPEERPUNT R&D

Het overgrote deel van deze ondernemingen is actief op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en biomedische wetenschappen. “Het zijn zowel spin-offs van de kennis- en onderzoeksinstellingen als bedrijven van buiten die bewust kiezen voor een vestiging op deze locatie. Denk aan de onderzoekscentra van Nutricia en Genmab.” Dergelijke R&D-vestigingen passen bij uitstek in het profiel van het science park. Zij vormen een speerpunt bij marketing en acquisitie. “Meer R&D-vestigingen maken onze mix nog krachtiger. Deze bedrijven vormen een cruciale schakel bij het vertalen van de hier aanwezige kennis naar concrete producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde.” Om de R&D-doelgroep te faciliteren, wordt een nieuw acceleratorgebouw ontwikkeld. “Dit omvat 22.000 m² en zal beschikken over de nieuwste laboratoriumvoorzieningen. Onder meer Merus Biopharmaceuticals zal zich hier vestigen. Voor de verdere groei van werkgelegenheid zetten wij niet alleen in op nieuwe spin-offs maar ook op dit soort succesvolle doorgroeiende bedrijven en internationale ondernemingen die zich hier willen vestigen.”

 

SATELLIET IN BILTHOVEN

Sterke troef bij de toekomstige ontwikkeling van het Utrecht Science Park is de locatie Bilthoven. “Daar is nu nog het RIVM gevestigd. In 2012 nam de Poonawalla Group de in Bilthoven Biologicals geprivatiseerde  vaccinproductie over van het RIVM. De Indiase multinational werd ook eigenaar van het bedrijventerrein van dit rijksinstituut. Als het RIVM in 2022 verhuist naar nieuwbouw op het Utrecht Science Park ontstaat in Bilthoven ruimte voor zowel productontwikkeling als productie.” De stichting Utrecht Science Park speelt een belangrijke rol voor deze locatie. “Denk aan lobby, marketing zoals de gemeenschappelijke branding en acquisitie. Ook ons netwerk kan van grote waarde zijn.”

 

3D-PRINTING

De impact van het Utrecht Science Park beperkt zich niet tot het voormalige Universiteitscentrum de Uithof en de satellietlocatie Bilthoven. “Ook organisaties elders in de regio die actief zijn op de focusgebieden kunnen een beroep doen op onze kennis en faciliteiten. En vergeet de regionale mkb-bedrijven niet. Als toeleverancier en dienstverlener zijn ze belangrijk voor de hier gevestigde organisaties. Verder worden hun medewerkers van de toekomst op het science park opgeleid. Ook zijn er faciliteiten waarmee het mkb haar voordeel kan doen. Goed voorbeeld: het Protolab voor 3D-printing.”

 

BRANDBRIEF

Bereikbaarheid is een cruciale randvoorwaarde voor het Utrecht Science Park. In maart van dit jaar schreef Van der Velden een brandbrief, mede namens de partners in het gebied. “Aanleiding was de aanhoudende vertraging bij de aanleg van de sneltramverbinding. Volgens planning rijdt eind 2019 deze tram overdag zestien keer per uur met een dagelijkse capaciteit van 45.000 personen. Maar daar kunnen we niet op wachten. De kritische grens is inmiddels bereikt; in de spits staan lange rijen voor de bussen. In september komen gemeente en provincie met aanvullende maatregelen, vooruitlopend op de ingebruikname van de sneltram.” Maar de tram alleen is niet genoeg. “De komende jaren zullen ook voor de langere termijn ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen om de bereikbaarheid veilig te stellen.”

Autobereikbaarheid en parkeren blijven eveneens aandacht vragen. “Daarbij hebben we te maken met verschillende doelgroepen met specifieke behoeftes. Niet alleen werknemers, studenten en bezoekers van bedrijven maar ook de vele patiënten en bezoekers aan de ziekenhuizen. Voor lang niet iedereen is openbaar vervoer een reële optie.”

 

BEWEGWIJZERING

De naamsbekendheid van het Utrecht Science Park is goed maar kan nog beter, stelt Van der Velden. “Het gebruik van de aanduiding Uithof kan daarbij verwarrend werken. Daarom zijn wij blij met het voornemen van het Utrechtse college, Provincie en Rijkswaterstaat om de bewegwijzering overal te wijzigen in Utrecht Science Park.” Het lijkt wellicht vooral symbolisch maar is veel meer dan dat. “Een eenduidige uitstraling versterkt onze positie. In de lobby naar Den Haag, maar ook bij marketing en acquisitie. Het is een belangrijke stap bij het benutten van de potentie van dit gebied.” De uitgangspositie is uitstekend. “Het Utrecht Science Park is het kloppend hart van een van Europa’s meest competitieve economische regio’s. Ook meerdere hier gevestigde organisaties behoren op hun gebied tot de internationale top. Door nog meer rendement te halen uit de onderlinge kruisbestuiving, kunnen we onze meerwaarde voor de regionale en zelfs nationale economie verder vergroten.”

 

VEELZIJDIGE FUNCTIE

Voor Jan Henk van der Velden medio 2017 directeur werd van de Stichting Utrecht Science Park was hij jarenlang advocaat en partner bij het Utrechtse Wijn & Stael. “Met een brede praktijk heb ik bij tal van organisaties in de keuken mogen kijken. Ook heb ik altijd al veel bestuurlijke nevenfuncties vervuld. Een rol als fulltime bestuurder past prima in dit plaatje. Verder kom ik een aanzienlijk deel van de contacten uit mijn netwerk hier opnieuw tegen.” De veelzijdigheid van zijn functie sluit aan bij de brede achtergrond en interesses van Van der Velden, die ook lid is van de tuchtcommissie betaald voetbal. “Het ene moment ben je gastheer van een aantal ambassadeurs of van bedrijven die zich hier willen vestigen, dan weer brainstormen we over events als de Utrecht Science Park Marathon. De lobby bij regionale en landelijke overheden is een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket, net als de contacten met de gebruikers van het gebied. Kortom: geen dag is hetzelfde.”

Leuk weetje, tot slot: in 2012 schreef Jan Henk van der Velden “Iedereen liegt, maar ik niet”. In dit boek maakt hij met herkenbare, vermakelijke en soms confronterende voorbeelden inzichtelijk hoe wij omgaan met de waarheid en leugens.

 

Bron: Utrecht Business