16 maart 2017

De komende maanden vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats aan het belangrijkste verkeersplein in het hart van het Utrecht Science Park (USP), het kruispunt Universiteitsweg/Heidelberglaan. De bereikbaarheid is daardoor een uitdaging, zeker met de auto. Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden, daagt met de ‘Utrecht Science Park Challenge’ alle 22.000 werknemers van het USP uit om op een alternatieve manier te gaan reizen. Door mee te doen aan de Utrecht Science Park Challenge kunnen zij sparen voor een goed doel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum.

Door het komende half jaar vaker de fiets of de bus te nemen, thuis te werken of buiten de spits om te reizen verdien je credits. De opbrengst wordt besteed aan bewegingsprogramma’s van het Prinses Máxima Centrum en het WKZ. Deze programma’s hebben tot doel om een positieve bijdrage te leveren aan het herstel en het welzijn van kinderen met en zonder beperkingen via beweging en sport.

Bewegen is voor (chronisch) zieke kinderen minstens zo belangrijk als voor gezonde kinderen. Daarom hebben het WKZ en het Prinses Máxima Centrum de programma’s ‘WKZ Sportief’ en ‘Maximaal Bewegen’ ontwikkeld. Welke ziekte een kind ook heeft, bewegen is in elke herstelsituatie erg belangrijk. Sporten maakt deel uit van het ontwikkel- en groeiproces van het kind en is daarnaast goed voor de sociale ontwikkeling en het zelfvertrouwen. Door mee te doen aan de Utrecht Science Park Challenge dragen alle deelnemers actief bij aan het herstel en welzijn van zieke kinderen via beweging en sport in zowel het WKZ als het Prinses Máxima Centrum.

Op 16 maart gaat de Utrecht Science Park Challenge op een bijzondere manier van start. Samen met een aantal kinderen van het WKZ en het Prinses Máxima Centrum geven prof. dr. Rob Pieters (Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum), drs. Mirjam van Velthuizen (Raad van Bestuur UMC Utrecht) en Hans Buijtelaar (Stuurgroeplid van Goedopweg en wethouder gemeente Amersfoort) het startsein op het sportdakterras van het WKZ met een digitaal voetbalspel.

 

Goedopweg: samenwerken aan betere bereikbaarheid

De Utrecht Science Park Challenge is een initiatief van Goedopweg, een samenwerkingsverband – voortvloeiend uit het landelijke programma Beter Benutten Vervolg - waarin de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, het ministerie van Infrastructuur en Milieu  en werkgevers (verenigd in de U15) samenwerken aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Meer info over Goedopweg en de projecten is te vinden op goedopweg.nl.

Meer informatie over het programma WKZ Sportief vindt u op de website van het WKZ. Kijk op www.wkz.nl en zoek op WKZ sportief.

Meer informatie over het programma Maximaal Bewegen van het Prinses Máxima Centrum vindt u op de website van het Prinses Máxima Centrum. Kijk op www.prinsesmaximacentrum.nl en zoek op Maximaal Bewegen. Of neem contact op met Jaap Knoppert via J.M.Knoppert@prinsesmaximacentrum.nl.