12 april 2018

In aanwezigheid van minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW maakte NWO vandaag bij de Universiteit Utrecht bekend hoe zij landelijk 138 miljoen voor toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling verdeelt. De Universiteit Utrecht is zeer uitgebreid betrokken bij zes grote projecten uit deze Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Onderzoeksfaciliteiten.

Anton Pijpers, de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, is ontzettend trots op de enorme deelname van Utrecht in de gehonoreerde projecten: “We investeren al jaren in mensen en talent én onderzoeksfaciliteiten. Deze investering in de opbouw en doorontwikkeling van onze onderzoeksfaciliteiten laat wederom zien dat Utrecht een leidende positie inneemt in de ontwikkeling van innovatieve onderzoeksfaciliteiten van internationale allure!”

AARDKORSTONDERZOEK
NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek, financiert met €12 miljoen de uitbreiding van EPOS-NL. Dit is een cluster van grote observatoria, experimentele labs en een digitale infrastructuur voor onderzoek naar de Europese aardkorst, van kilometerschaal tot microniveau. De Universiteit Utrecht is het coördinerend centrum van deze infrastructuur.

Samen met partners KNMI en TU Delft draagt de universiteit bij aan het bredere European Plate Observing System (EPOS), een project dat is opgezet om onderzoeksdata over de Europese aardkorst vanuit verschillende disciplines snel, betrouwbaar en open access beschikbaar te maken.

Albert Heck
Prof. Albert Heck, onderzoeksleider voor proteomics onderzoek.

PROJECTEN LIFE SCIENCES EN BÈTAWETENSCHAPPEN
Daarnaast is er geld voor een aantal Life Sciences- en Bètaprojecten. Zo krijgt Utrecht onder meer de beste elektronenmicroscoop voor materialenonderzoek van Europa in huis (Netherlands Electron Microscopy Infrastructure, €4,1 voor UU, UMC Utrecht coördineert). Spinozawinnaar prof. Albert Heck zal in de lead zijn voor de verdere ontwikkeling van grensverleggende technologieën voor proteomics onderzoek (Netherlands X-omics Initiative, €3,2 voor Radboud Universiteit coördineert).

Verder komt er in Utrecht een unieke faciliteit voor onderzoek naar het verband tussen genen en gewenste eigenschappen van planten (The Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre, €5,6 miljoen voor de UU, WUR coördineert). Bovendien nemen Utrechtse onderzoekers deel in het project dat in Nederland zeer nauwkeurig het weer, de broeikasgassen en de luchtkwaliteit in kaart gaat brengen (The Ruisdael Observatory for atmospheric science, €1,9 miljoen voor de UU, TU Delft coördineert).

GEESTES- EN SOCIALE WETENSCHAPPEN
NWO honoreert ook het project CLARIAH PLUS, het Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (Ruim €1 miljoen voor de UU). Dit gaat om een nationale digitale onderzoeksinfrastructuur ten behoeve van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. CLARIAH CORE, een voorganger van Plus, richtte zich speciaal op taalkunde, sociaaleconomische geschiedenis en mediastudies.

In CLARIAH PLUS wordt een infrastructuur toegevoegd voor disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie. Het Huygens Instituut coördineert dit project.

NATIONALE ROADMAP
Op donderdag 12 april 2018 reikte minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Koningsbergergebouw op het Utrecht Science Park de certificaten uit voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het NWO-programma Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten is bedoeld voor de bouw of vernieuwing van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling.

 

Bron: Universiteit Utrecht