25 oktober 2021

De stikstofoxideuitstoot van de motoren van de warmtekrachtcentrale in het Utrecht Science Park is met meer dan 50% verminderd. Dit komt doordat alle motoren sinds begin dit jaar één voor één zijn voorzien van een deNOx-installatie. De laatste motor is inmiddels aangesloten. Sindsdien zijn de verbrandingsgassen die de warmtekrachtcentrale produceert veel schoner.

Rob Matlener, manager energie: ‘Zolang we nog een warmtekrachtcentrale nodig hebben, willen we de uitstoot minimaliseren. Daarnaast zetten we natuurlijk in op energiebesparing en de toepassing van warmtepompen en warmte-koudeopslag. Hierdoor neemt de behoefte aan fossiele warmte van de warmtekrachtcentrale af en gaan we richting CO2-neutraal in 2030.’ 

Zo schoon mogelijke uitstoot tot aan overstap naar warmte-koudeopslag
De warmtekrachtcentrale - die zowel elektriciteit als warmte produceert - zorgt samen met de ketelhuizen nu nog hoofdzakelijk voor de energievoorziening van de universiteit. De Universiteit Utrecht wil echter zo snel als mogelijk van het gebruik van aardgas af. Ze maakt om die reden voor het verwarmen en koelen van de gebouwen in het Utrecht Science Park steeds meer gebruik van warmte-koudeopslag (WKO), een duurzaam alternatief.

Het gebruik van warmte-koudeopslag voor de warmtevoorziening zal in de toekomst de basis vormen van de energievoorziening van de Universiteit Utrecht. Ter overbrugging van de volledige overstap naar WKO zet de universiteit in op het zo schoon mogelijk maken van de verbrandingsgassen die de warmtekrachtcentrale produceert.

motorenruimte warmtekrachtcentrale
Motor voorzien van deNOx-installatie. Fotograaf: Dick Boetekees

De Universiteit Utrecht heeft binnen een UAV-GC overeenkomst samengewerkt met Array Industries. De emissiespecialist was zowel verantwoordelijk voor het ontwerp als de uitvoering van de deNOx-installatie.

Bron: Universiteit Utrecht