5 juli 2019

Burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt blikt terug op een geslaagde economische missie naar India. Samen met een delegatie van stichting Utrecht Science Park (USP), Invest Utrecht en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), bezocht hij van 10 tot 14 juni de stad Pune in India.

Doel van deze missie was het bevorderen van handel en het stimuleren van de doorontwikkeling van de kenniseconomie in de regio Utrecht en in het bijzonder het Life Sciences cluster. Eén van de bereikte resultaten is de ondertekening van een intentieovereenkomst over de ontwikkeling van USP Bilthoven.


Versterken innovatieve kenniseconomie in de regio Utrecht
De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging in het land en het hoge opleidingsniveau van de inwoners een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Veel vooraanstaande bedrijven, kennisinstellingen en onderzoekscentra op het gebied van Life Sciences, ICT en Gaming zijn te vinden in Utrecht. De provincie investeert in een innovatieve kennisregio.

Eén van de deelnemers aan de missie naar India, Invest Utrecht, is onderdeel van het team economie van de provincie Utrecht. Het doel van Invest Utrecht is om kennisintensieve buitenlandse bedrijven voor de provincie aan te trekken, buitenlandse bedrijven die al zijn gevestigd te behouden en randvoorwaarden voor een aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat te realiseren. Buitenlandse bedrijven genereren 10% van de werkgelegenheid in de provincie, zijn innovatief en versterken bestaande kennisclusters.

Wat is er bereikt tijdens de handelsmissie?
Er is gesproken met diverse Indiase bedrijven, die belangstelling hebben om zich te vestigen of te investeren in de regio Utrecht. Er zijn concrete afspraken gemaakt met een bedrijf over een bezoek aan de regio Utrecht en een ander bedrijf krijgt ondersteuning bij verdere vestiging.

Belangrijk onderdeel van de reis was het bezoek aan het SII en de gesprekken met de eigenaren van SII, de heren Cyrus en Adar Poonawalla. Het Serum Institute of India (SII) is eigenaar van Bilthoven Biologicals en is tevens eigenaar van het USP Bilthoven. Het SII is een belangrijke investeerder in de Utrechtse regio. Adar Poonawalla bezocht de burgemeester in 2016 en in 2017 vond de ondertekening plaats van de overeenkomsten die de oprichting van USP Bilthoven markeren.

Tijdens de missie van afgelopen juni zijn de persoonlijke relaties aangehaald en zijn goede gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen in de regio Utrecht. Er is gesproken over de kansen die de ontwikkeling van het Life Sciences cluster Utrecht biedt aan het SII en andere Indiase bedrijven. Dit heeft er toe geleid dat SII, Provincie Utrecht, stichting USP en gemeente De Bilt een intentieovereenkomst hebben getekend over de verdere ontwikkeling van het USP Bilthoven door de mogelijk gedeeltelijke ontwikkeling van de tegenovergelegen Schapenweide voor de versterking van de Life Sciences in de regio. De intentieovereenkomst bekrachtigt dus de intensivering en versteviging van de samenwerking tussen partijen in het kader van de toekomstige ontwikkelingen van USP Bilthoven.

Ontwikkelperspectief voor Schapenweide in Bilthoven
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van de Schapenweide. Het RVB heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen aan een ontwikkelaar. Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige ontwikkelaar zijn plannen maken. Het college van burgemeester en wethouders vraagt daarom de gemeenteraad om een richtinggevend besluit te nemen over de ruimtelijke ontwikkeling van het terrein waarbij de raad zich uitspreekt voor een combinatie van woningbouw en hoogwaardige bedrijvigheid gericht op life sciences.

Uitreiking gemeentelijke onderscheidingen
Burgemeester Sjoerd Potters heeft tijdens de handelsmissie twee gemeentelijke onderscheidingen uitgereikt aan de eigenaren van het Serum Institute of India (SII). De uitreiking vond plaats tijdens een bezoek aan het Life Sciences cluster in Pune, waar het SII is gevestigd. Burgemeester Sjoerd Potters sprak zijn waardering uit over de manier waarop de heer dr. Cyrus S. Poonawalla met zijn bedrijf vaccinaties tegen ziektes als polio toegankelijk heeft gemaakt voor miljoenen kinderen in de wereld.

Foto: Ondertekening intentieovereenkomst ontwikkeling van USP Bilthoven. Van links naar rechts: Jan Henk van der Velden (directeur Utrecht Science Park), Adar Poonawalla (directeur Serum Institute of India), burgemeester Sjoerd Potters (gemeente De Bilt).

Bron: www.debilt.nl