13 juli 2017

Vandaag overhandigden studenten van de Utrecht Science Park Student Council hun Campusvisie aan Prof. Dr. Anton Pijpers (vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht). De Campusvisie is een door studenten opgesteld document met daarin een uitgebreide visie op de toekomst van het USP.

“Als studenten mogen wij best trots zijn op het Utrecht Science Park!”
R. Peeters

Penningmeester van Sportraad Utrecht Raphaël Peeters beschreef in geuren en kleuren hoe dit document tot stand is gekomen. Zowel Peeters als dhr. Pijpers gebruikten metaforen uit de culinaire wereld om het Utrecht Science Park te omschrijven als een gerecht waar meerdere koks (de hier aanwezige organisaties) in de keuken (het USP) aan werken alvorens het bij de gast terecht komt (de studenten, medewerkers en bezoekers van het USP). Peeters had daarna de eer het document te mogen overhandigen aan dhr. Pijpers.

 

‚ÄčUSP Student Council
In de USP Student Council zitten vertegenwoordigers van de Universiteitsraad, Hogeschoolraad, Sportraad, Erasmus Student Network, Vidius, BoKS en de woonbesturen. Samen met stichting Utrecht Science Park proberen zij zo goed mogelijk de belangen van de studenten op de campus te dienen.