12 oktober 2017

Science Park Bilthoven plaatst 3.500 zonnepanelen

Er komen 3500 zonnepanelen op de gebouwen die gevestigd zijn op het Utrecht Science Park Bilthoven. Lokale energiecoöperatie BENG! en de eigenaar van het terrein Poonawalla Science Park B.V. gaan in 2018 samen dit grote zonnepanelenproject uitvoeren. Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen deelnemen en/of investeren.

Op het Utrecht Science Park Bilthoven zijn bedrijven en organisaties gevestigd op het gebied van life science en biotech, zoals Bilthoven Biologicals, InTraVacc en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Poonawalla Science Park is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gebouwen, installaties en infrastructuur. Door zonnepanelen te plaatsen op de daarvoor geschikte daken wil het bedrijf een bijdrage leveren aan het energieneutraal zijn van de gemeente  De Bilt in 2030. 

Uit een vooronderzoek kwam naar voren dat er 3.500 panelen geplaatst kunnen worden. Omgerekend zal de zonnecentrale ieder jaar voldoende energie leveren om circa 250 huishoudens van stroom te voorzien.

Het zonnepanelenproject wordt, mits de financiering rondkomt, in de loop van 2018 gerealiseerd.

Bron: AD Utrecht