5 juli 2019

Deze maand plaatst de Universiteit Utrecht 16 laadpalen voor elektrische voertuigen op het Utrecht Science Park (USP). De laadpalen komen te staan op vier parkeerlocaties van de universiteit en zijn te gebruiken door medewerkers, studenten en bezoekers van het USP. De laadpalen op het USP vormen een van de vijf proeftuinen in de regio Utrecht waar de innovatie Smart Solar Charging wordt doorontwikkeld en getest.

Samenwerking
De Universiteit Utrecht bouwt aan een duurzame en innovatieve campus. Om deze ambitie kracht bij te zetten, plaatst  de Universiteit 16 innovatieve laadpalen op het Utrecht Science Park. De plaatsing komt voort uit het project Smart Solar Charging, waarin het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht samenwerkt met de Hogeschool Utrecht en bedrijven zoals LomboXnet en Stedin, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute.

Slim energie- en mobiliteitssysteem
Project Smart Solar Charging is een duurzaam energiesysteem op wijkniveau. Met het project wordt lokaal opgewekte zonne-energie in deelauto's opgeslagen via een dynamisch snellaad- en opslagsysteem. De laadpalen maken het mogelijk om elektrische auto’s slim te laden met zonne-energie, zonnepieken op te slaan in de batterij en de energie te gebruiken als de energievraag hoog is. Door deze techniek kunnen elektrische auto’s in de toekomst deel gaan uitmaken van slimme energienetwerken en het rendement hiervan verhogen, in energetische en economische zin. Het Utrecht Science Park is een ideale proeftuin voor deze innovatie omdat het gebied onderwijs, wonen en werken combineert.

Bron: Utrecht Sustainability Institute en Smart Solar Charging