10 januari 2019

Het nieuwe gebouw op Heidelberglaan 15 is gekwalificeerd met het hoogste duurzaamheidsniveau, BREEAM Outstanding. BREEAM is een internationaal meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen. De nieuwbouw van de HU is daarbij het eerste onderwijsgebouw dat dit predicaat heeft op basis van de meest recente beoordelingsrichtlijn, de BRL2014. In december 2018 is door de certificerende instantie, Dutch Green Building Council, het oplevercertificaat Outstanding aan de HU uitgereikt. Op Heidelberglaan 15 zijn de opleidingen van het domein economie & management, de instituten voor communicatie en media en het instituut voor ICT te vinden.

Doorslaggevend bij de beoordeling is geweest de integrale benadering van het ontwerp, de realisatie en het gebruik van het gebouw. Het gebouw scoort hoog vanwege de hoge isolatie, het gekozen materiaalgebruik en in het bijzonder vanwege de toepassing van beplanting op de daken, de warmte- en koudeopslag (WKO), de zonnepanelen en de energiezuinige liften en roltrappen. Ook spelen organisatorische zaken een rol, zoals het mobiliteitsbeleid en de afvalscheiding. Om zoveel mogelijk zelf de energie op te wekken, heeft HU daarnaast zonnepanelen (PV-panelen) geplaatst op enkele bestaande gebouwen in de omgeving.

Milieuvriendelijke gebouwen dragen bij aan de duurzaamheidsambitie van de HU. Met studenten, medewerkers en partners werken we samen aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. De HU gaat daarbij uit van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, die zich richten op thema’s als bestrijding van armoede, honger en klimaatverandering; stimuleren van vrede, gezondheid en welzijn, goed onderwijs, gelijke rechten, schoon water en schone energie.

Bron: HU Ontwikkelt