8 november 2018

In samenwerking met de gemeente Utrecht starten volgende week werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuw wandelpad. Dit pad leidt voetgangers vanaf de P&R via de Universiteitsweg naar onder andere het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Prinses Máxima Centrum. De werkzaamheden duren drie weken.

 

Duurzaam en veilig

Deze nieuwe verbindingsroute past bij de ambitie om het Utrecht Science Park nog meer autoluw te maken en de voetgangers beter te faciliteren. De werkzaamheden hebben twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste is het aspect duurzaamheid belangrijk. Zo plaatsen we bijvoorbeeld langs de route een tweedehands brug en tweedehands lichtmasten. Een ander belangrijk aspect is dat het wandelpad sociaal veilig moet zijn. Daarom snoeien we op een aantal plekken struiken terug en zorgen we ervoor dat het wandelpad goed verlicht is. De gemeente zorgt voor de bewegwijzering vanaf de P+R.

Bron: Universiteit Utrecht