15 mei 2019

De Universiteit Utrecht gaat samen Google en Amsterdam de luchtkwaliteit in de stad op straatniveau in kaart brengen. De UU heeft om deze reden de Google Street View-auto’s uitgerust met speciale meetapparatuur. Het is voor het eerst dat Google Air View in Nederland neerstrijkt.

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft grote impact op onze gezondheid. Wereldwijd sterven er meer dan 4 millioen mensen per jaar vroegtijdig door vervuilde lucht. Ook in Amsterdam heeft luchtkwaliteit een grote impact op de gezondheid, zo leven Amsterdammers gemiddeld een jaar korter door het inademen van vervuilde lucht. Informatie over de luchtkwaliteit op straatniveau kan stadsplanners helpen om gebieden met slechte luchtkwaliteit te lokaliseren en aan te pakken.

 

De UU heeft twee Street View-auto’s uitgerust met sensoren die stifstofdioxide, fijnstof, ultrafijnstof en zwarte koolstof meten. “Het gaat om metingen op straatniveau”, zegt Roel Vermeulen, hoogleraar Milieu-epidemiologie en exposome analyse. “Nu wordt de luchtkwaliteit gemeten met slechts een aantal meetpunten in de stad, dus dit gaat een berg nieuwe informatie opleveren. Dat is erg bruikbaar voor wetenschappers – zo wil ik onderzoek doen naar de schadelijke gevolgen van lage concentratie luchtvervuiling en de specifieke rol die ultrafijnstof daarin speelt. Maar de data wordt ook gedeeld met burgers, zodat iedereen kan zien waar de lucht in Amsterdam het schoonst of waar de vervuiling juist het grootst is.

De auto’s zullen een jaar door Amsterdam rijden en alle straten meerdere keren meten, zodat er uiteindelijk een jaargemiddelde meting van de luchtkwaliteit uitkomt.

Exposoom
Dit project valt binnen het zogeheten exposoom-onderzoek van de UU. Dat onderzoek kijkt naar het totale pakket aan invloeden van buitenaf op de volksgezondheid. Vermeulen: “Van de meeste chronische ziekten is bekend dat genetische aanleg een risicofactor is, maar waarom de een ziek wordt en de ander niet, kunnen we vaak slecht verklaren. Ook niet waarom sommige patiënten baat hebben bij een behandeling en anderen niet. Er mist dus een belangrijk deel van de puzzel om individuele gezondheidsvragen goed te kunnen beantwoorden. Het exposoom is de missing link tussen gen en gezondheid. En luchtvervuiling is daar weer een belangrijk onderdeel van.”

Bron: Universiteit Utrecht