7 oktober 2015

Samen met de Koning hebben minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken dinsdag 6 oktober een bezoek gebracht aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en een vleeskalverbedrijf. Het bezoek stond in het teken van de aanpak van antibioticaresistentie.

“We hebben gezien in een ziekenhuis en bij een veehouderij hoe antibioticaresistentie wordt tegengegaan. Het is nu zaak om dat overal zo voor elkaar te krijgen”, aldus minister Schippers.

“Er zijn al grote stappen gezet in het verminderen van het antibioticagebruik, maar we zijn er nog niet. Voor de gezondheid van mens en dier is het belangrijk dat we het gebruik verder terugdringen,” aldus staatssecretaris Dijksma.

Het werkbezoek van de Koning, de minister en de staatssecretaris begon met een rondleiding door het laboratorium en over de Intensive Care afdeling van het UMC Utrecht. Aan het UMC Utrecht verbonden hoogleraren gaven een toelichting op de methoden van infectiepreventie bij zeer kwetsbare patiënten. Zij lieten zien hoe het ziekenhuis in de dagelijkse praktijk infecties probeert te voorkomen en voortdurend probeert het antibioticagebruik te verbeteren. Aansluitend vond een gesprek plaats met experts uit de gezondheidszorg en de diergezondheid over oplossingen voor antibioticaresistentie.

Door gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking ervan. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn kunnen daardoor in de toekomst weer levensgevaarlijk worden. Omdat antibiotica worden gebruikt om infecties bij zowel mensen als dieren te behandelen, ligt de aanpak van antibioticaresistentie bij de zorg én de veehouderij. Deze brede, geïntegreerde aanpak is de One Health benadering. Antibioticaresistentie is een grensoverschrijdend probleem en één van de onderwerpen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016.

In Nederland is veel expertise aanwezig om oplossingen voor het probleem van antibioticaresistentie te ontwikkelen. Zo is vanuit de universiteiten Utrecht, Wageningen en Rotterdam het initiatief genomen om deze expertise te bundelen in het Netherlands Center for One Health (NCOH). Daarnaast leidt het UMC Utrecht een project dat een Europees onderzoeksnetwerk van ziekenhuizen opzet waarin nieuwe antibiotica sneller en efficiënter getest kunnen worden zodat ze sneller beschikbaar komen voor patiënten.

Ook werd een bezoek gebracht aan vleeskalverbedrijf Verwoert. Tijdens de rondleiding door de stal lichtte de kalverhouder toe hoe hij samen met een dierenarts werkt aan het voorkomen van infecties bij de kalveren en aan een zorgvuldig en laag antibioticumgebruik.

(Bron: VWS)