27 januari 2016

De provincie Utrecht heeft in 2015 ruim 84 miljoen euro aan buitenlandse investeringen weten binnen te halen. De acquisitieactiviteiten worden uitgevoerd onder de naam Invest Utrecht, om goed vindbaar te zijn voor potentiële investeerders. Invest Utrecht werkt nauw samen met de gemeenten en andere relevante partners (Economic Board Utrecht, Utrecht Science Park, Dutch Game Garden etc.).

De ruim 84 miljoen euro die in 2015 door Invest Utrecht is binnengehaald, is verdeeld over elf projecten en levert 450 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio op. Over de gehele beleidsperiode 2012-2015, zijn er 43 succesvolle investeringsprojecten tot stand gekomen, dat is ruim boven de oorspronkelijke doelstelling.

In totaal hebben de investeringsprojecten € 125,87 miljoen aan investeringen opgeleverd en voorzien ze in 952 arbeidsplaatsen. Van de 43 projecten is 42% afkomstig uit Azië, 30% uit Europa en 28% uit Noord-Amerika.

Voor de toekomst zoekt Invest Utrecht nog meer de samenwerking met partners in de regio. Zo wordt er onder de vlag van de Economic Board Utrecht Internationalisering (EBU-IN) een regionale acquisitiestrategie opgesteld. Voortbouwend op de keuze uit de periode 2012-2015 voor de sectoren life sciences & health en ICT / gaming sluit Invest Utrecht goed aan bij de EBU-thema’s gezond, slim en groen.

Bron: Provincie Utrecht