5 juni 2018

Het Utrecht Science Park is het grootste sciencepark van Nederland. Door de magneetwerking van de concentratie van kennis is het aantal werknemers zelfs in crisistijd fors gegroeid. Die groei zet door met de komst van nieuwe bedrijven en kennisinstellingen, zoals vandaag het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Dat blijkt uit een rapport van Buck Consultants International dat om de 4 jaar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de kennissteden naar campussen/scienceparken wordt verricht. In het rapport staat dat Utrecht Science Park met de ruim 26.000 werknemers bij de kennis- , zorginstellingen  en bedrijven (inmiddels al meer dan 27.000) verreweg het grootste sciencepark van Nederland is. 

De grotere scienceparken en campussen hebben een groot economisch belang. Het totaal aantal bedrijven en arbeidsplaatsen in de top-10 campussen en scienceparken is 22% gegroeid ten opzichte van 2014. De werkgelegenheid op campussen en scienceparken is fors harder gegroeid dan in de gemeenten waarin zij zijn gevestigd. Het zijn gewilde vestigingsplaatsen.

De magneetwerking  geldt ook duidelijk voor het Utrecht Science Park, dat niet alleen research & development  afdelingen van bedrijven maar ook nieuwe kennisinstellingen zoals het RIVM aantrekt. Door sterk groeiende bedrijven zoals Merus, Genmab en GenDx maar ook het Prinses Máxima Centrum met 800 medewerkers is het aantal werknemers op het Utrecht Science Park fors gegroeid.

Directeur Jan Henk van der Velden van Stichting Utrecht Science Park ziet in het rapport een bevestiging van de gigantische potentie van het Utrecht Science Park. Wel is volgens Van der Velden nog winst te behalen waar het gaat om het aantal bedrijvenbanen. “R&D bedrijven zijn cruciaal voor het vertalen van de aanwezige kennis naar producten en diensten die oplossingen bieden voor grote maatschappelijke opgaven. De ambitie is dan ook om in het sciencepark het aantal private R&D banen met enkele duizenden te laten groeien. Daartoe zullen onder meer nieuwe laboratoriumgebouwen moeten worden gerealiseerd, zoals het nieuwe Acceleratorgebouw waarvan al een voorlopig ontwerp is gemaakt.”

Volgens Van der Velden zijn de aanbevelingen in het rapport voor Utrecht Science Park een steun in de rug om het belang van de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park bij gemeente, provincie en zeker ook bij het rijk te onderstrepen.

Op het Utrecht Science Park worden nieuwe technologieën op het gebied van life sciences en duurzaamheid ontwikkeld die een doorbraak kunnen betekenen, bijvoorbeeld in de strijd tegen kanker. Het sciencepark is het kloppende hart van een van Europa’s meest competitieve regio’s. Hier werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven.
 

Lees het rapport: 'Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland'

Persbericht Buck Consultants International: Campussen en Science Parks


Utrecht Science Park
Credits: Robert Oosterbroek