17 juni 2020

In lijn met de versoepelde Coronavoorschriften kunnen sinds 15 juni tot het zomerreces door HU en UU weer in beperkte mate onderwijsactiviteiten op het Utrecht Science Park voor studenten worden georganiseerd, waaronder praktijkonderwijs en tentamens. Deze gedeeltelijke opstart is probleemloos verlopen. Ook andere instellingen en R&D bedrijven hebben in beperkte mate hun bezetting vergroot. Na de acute zorg is ook de reguliere zorg in de ziekenhuizen in de afgelopen periode grotendeels opgestart.

Op basis van de door de partners op het Utrecht Science Park, Rijnsweerd en de Kromhout Kazerne aangeleverde prognoses, is vooraf een quickscan gemaakt waaruit bleek dat deze beperkte verdere opstart vanaf 15 juni jl. mogelijk was met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM onder meer in het OV en op fiets- en looproutes. Uit deze cijfers blijkt nog steeds het belang om waar mogelijk thuis te werken, veelal digitaal colleges te volgen en de verkeersstromen naar en van het Utrecht Science Park te spreiden. Daarnaast is met het oog op de verwachte toename van bezoekers ook de capaciteit van het OV verder vergroot.

De effecten van de geleidelijke opschaling worden door gemeente en provincie en de vervoerders in nauw overleg met de partners in Utrecht Oost intensief gemonitord om ons voor te bereiden op de effecten van nadere besluitvorming van het kabinet, bijv. omtrent de wijze waarop per 1 september het onderwijs en andere activiteiten weer verder geleidelijk kunnen worden opgeschaald. Natuurlijk blijft de mogelijke versoepeling van maatregelen afhankelijk van de ontwikkelingen betreffende het virus.

Om ook de capaciteitsbehoefte in het OV maar ook mogelijke knelpunten bij bijv. kruisingen goed te kunnen inschatten, zijn de partners in het Utrecht Science Park/Utrecht Oost gevraagd hun prognoses te actualiseren.