20 november 2022

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft een Marie Sklodowska-Curie COFUND-subsidie toegekend gekregen om de volgende generatie multidisciplinaire kinderkankerwetenschappers op te leiden vanuit het Máxima Butterfly programma. Het uiteindelijke doel van het programma is het onderzoeksveld van de kinderoncologie verder vooruit te brengen. 28 promovendi van over de hele wereld worden gerekruteerd. Zij worden in nauwe samenwerking met partnerorganisaties uit de industrie, de academische wereld en patiëntenverenigingen van over de hele wereld door het Prinses Máxima Centrum opgeleid.

Prof. Dr. Alexander Eggermont, Chief Scientific Officer van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: ‘Aangezien kinderkanker een zeldzame ziekte is, is internationale samenwerking van cruciaal belang om doorbraken op dit gebied te bereiken. Samenwerking staat centraal in het Prinses Máxima Centrum sinds we in 2018 onze deuren openden. We hebben onze krachten gebundeld met andere kinderoncologische onderzoeksziekenhuizen en specifieke netwerken, en samenwerking vormt een intrinsiek onderdeel van ons PhD-opleidingsprogramma. Door het Máxima Butterfly project mede te financieren, biedt de EU ons de uitgelezen kans om de kennisuitwisseling bij kinderkanker een stap verder te brengen.’

Dr. Marcel Kool, algemeen coördinator van het Máxima Butterfly programma en onderzoekgroepsleider in het Máxima Centrum: 'De 28 studenten die zullen worden opgeleid in de verschillende onderzoeksgroepen in het Máxima krijgen een zeer breed perspectief en kennis van het kinderoncologische veld. Ze worden onderdeel van ons Máxima Comprehensive Childhood Cancer Center (M4C), waar onze verschillende ziekte gerelateerde programma's verweven zijn met de klinische afdelingen en onze stromen van fundamenteel, translationeel, klinisch en toegepast onderzoek.'

Celina Szanto, project manager in het Máxima: 'De Máxima Butterfly studenten zullen een gezamenlijk onderzoeks- en opleidingsprogramma volgen, bestaande uit wetenschappelijke cursussen in de kinderoncologie en overdraagbare cursussen over onder andere wetenschapscommunicatie, gendergelijkheid, timemanagement  en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast krijgen ze de kans om tijdelijk te werken bij toonaangevende academische, industriële en non-profit partnerorganisaties van het Máxima Butterfly programma.'

Sinds 2018 worden alle kinderen met kanker in Nederland behandeld in onderzoeksziekenhuis het Máxima Centrum. Wetenschappers van 35 onderzoeksgroepen werken samen aan de missie om ieder kind met kanker te genezen mét optimale kwaliteit van leven. Het Máxima Butterfly programma bouwt voort op dit fundament en het eerdere door de EU gefinancierde project Vagabond.

Het Máxima Butterfly programma heeft een looptijd van vijf jaar en wordt gecoördineerd door Marcel Kool, Jan Molenaar en Celina Szanto die, met de hulp van Annemarie Rietman, succesvol het voorstel voor deze hoog-competatieve beurs hebben ingediend. Binnen het programma is er een nauwe samenwerking met 35 (inter)nationale partners. Het programma wordt gefinancierd door het Horizonfonds van de Europese Unie, het Prinses Máxima Centrum en de deelnemende onderzoeksgroepen.

Bezoek voor contactgegevens de projectwebsite: http://maximabutterfly.com/. Hier is binnenkort meer informatie te vinden.

Foto: Máxima Butterfly programma-groep: Marcel Kool, Annemarie Rietman, Celina Szanto and Jan Molenaar.

Bron: Prinses Máxima Centrum