7 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober 2019 werd het Earth Simulation Laboratory (ESL) van de faculteit Geowetenschappen feestelijk geopend. Dit duurzaam en innovatief laboratorium is van wereldklasse. Het stelt wetenschappers in staat processen in het inwendige van de aarde en aan het aardvlak te simuleren en onderzoeken met ongekende mate van detail en precisie. Met deze simulaties vergroten we de kennis over natuurrampen en dragen daarmee bij aan het leveren van oplossingen om in te toekomst in te kunnen grijpen op deze processen en de effecten te verminderen. De officiële openingshandeling werd verricht door Henk Ovink, Watergezant van Nederland.

Decaan van Faculteit Geowetenschappen, Wilco Hazeleger, was gastheer en sprak zijn trots uit over het bijzondere laboratorium. In een interview sprak collegevoorzitter Anton Pijpers zijn ambitie uit op het gebied van onderwijs en onderzoek: “Een lab dat uniek is in de wereld. Met dit laboratorium faciliteren we toponderzoek op dit vakgebied. De onderzoeksgroepen die hier hun experimentele thuisbasis hebben, hebben hier de meest vooruitstrevende en vernieuwende technologie voorhanden.”

SIMULEREN VAN PUIN- EN MODDERSTROMEN
Henk Ovink zorgde ervoor dat hij met één druk op de knop een groot apparaat in beweging zette waardoor water en sediment naar beneden stortten. Dit apparaat - ook wel stroomgoot of landslide - genoemd, simuleert een puin c.q. modderstroom. Zo kan er onderzoek naar gedaan worden en zijn we in de toekomst in staat om de omvang en impact van de grootte van deze puin- en modderstromen nauwkeuriger in te schatten. Zo kunnen rampen beter voorspeld of zelfs vermeden worden.

DUURZAAM LABORATORIUM
Fiona van ’t Hullenaar, Directeur Vastgoed & Campus, benadrukte het belang van duurzaamheid: “Ik vind het belangrijk dat dit laboratorium het onderzoek faciliteert en bovendien in zichzelf duurzaam is. Daarmee draagt het bij aan de doelstellingen van de UU op dit gebied. We hergebruiken een bestaand gebouw dat zwaar geconstrueerd is en voegen daar bovendien moderne duurzame technieken aan toe, zoals de klimaatgevel, aansluiting op warmte- en koudeopslag en zonnepanelen. Het lab heeft het certificaat BREEAM-excellent. Bovendien verhoogt dit gebouw het comfort voor medewerkers. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van besparingen in het dikke beton en automatische lichtwering waardoor er meer daglicht binnenkomt.

PRESENTATIES ONDERZOEKERS
Na de openingshandeling konden de aanwezigen presentaties in labs bijwonen van drie vooraanstaande onderzoekers: prof. dr. Christopher Spiersprof. dr. Maarten Kleinhans en dr. Ernst Willingshofer.  Zo gaf Spiers de aanwezigen meer uitleg over de breuk en beweging in de diepe ondergrond. Hij lichtte zijn ambitie toe: “Met de voorsprong die dit lab ons als wetenschappers geeft, zijn we gepositioneerd om ons internationaal vooraanstaand onderzoek fantastisch naar de toekomst door te trekken. Hiermee kunnen we nieuw, baanbrekend onderzoek doen naar de grote vraagstukken waarmee de samenleving en onze aarde zijn geconfronteerd.”
 

Opening Earth Simulation Laboratory. Fotograaf: Robert Oosterbroek     Opening Earth Simulation Laboratory. Fotograaf: Robert Oosterbroek

Opening Earth Simulation Laboratory. Fotograaf: Robert Oosterbroek     Opening Earth Simulation Laboratory. Fotograaf: Robert Oosterbroek

Bron: UU