29 december 2015

Lokaal vervoerder U-OV gaat in 2016 vol inzetten op de ontlasting van de overvolle lijn 12 richting De Uithof. Dat blijkt uit de openbaar vervoersplannen voor 2016, die U-OV bekend heeft gemaakt.

Op de lijnen naar De Uithof met de grootste capaciteitsknelpunten en/of groeipotentie wordt het aanbod in 2016 uitgebreid. Daarmee moet een volgende stap gezet worden in de ontwikkeling van De Uithof als tweede centrale knooppunt in de regio, waarmee Utrecht Centraal ontlast gaat worden. 

Dit betekent dat met ingang van het nieuwe schooljaar in september op alle buslijnen richting De Uithof extra bussen ingezet gaan worden.

Schuiven met bussen
Dit heeft tot gevolg dat er minder via Utrecht Centraal gereisd hoeft te worden om bij De Uithof te komen en er op andere buslijnen minder bussen gaan rijden. Het budget van U-OV is immers gelijk aan voorgaande jaren en dus kan er alleen geschoven worden met bussen in plaats van dat er structureel meer bussen in de stad rijden.

U-OV legt dit als volgt uit: “We achten de tijd nog niet rijp voor grote wijzigingen, aangezien op dit moment de middelen voor extra uitbreidingen ontbreken. Sterker nog: de uitvoerbaarheid van de huidige dienstregeling staat onder druk, als gevolg van diverse negatieve ontwikkelingen in de verkeerssituatie in met name de stad Utrecht. Dat betekent dat we zelfs moeten besparen om het aanbod elders te kunnen handhaven. Dit bemoeilijkt het vinden van ruimte voor structurele groei.”

Dichtersbaan
Per 2 juli worden het huidige busstation aan de centrumzijde en de Adama van Scheltemabaan buiten gebruik gesteld, om ruimte te bieden voor de aanleg van de tramlijn naar De Uithof. Tegelijkertijd wordt het definitieve busstation aan de Jaarbeurszijde en de Dichtersbaan in gebruik genomen.

Dit gaat ter zijner tijd tot flink wat wijzigingen leiden in de dienstregeling.

Door: DUIC.nl