6 oktober 2021

Op 6 oktober kwamen bestuurders van ruim twintig middelgrote en grote bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park bijeen om tijdens een informeel ontbijt bij te praten over de strategische ontwikkelingen in het gebied. Ze waren enthousiast over de aanstaande Utrecht Science Week waar de kracht van de samenwerking tussen wetenschap, beroepspraktijk en ondernemerschap naar voren komt.

Podium
Het plan om gezamenlijk meer zichtbaarheid te geven aan de waarde van de voortdurend toenemende hoogwaardige kennis en expertise op het Utrecht Science Park dateert al van vóór Covid-19. Een aantal grote partijen bundelt de krachten met behulp van de Stichting Utrecht Science Park als overkoepelende belangenbehartiger. Zij concludeerden dat het motto ‘samen naar een gezonde, duurzame samenleving’ het beste weergeeft waarin het Utrecht Science Park zich daadwerkelijk onderscheidt.
Om een goed podium te bieden voor dat motto en de vele bewijzen en praktijkvoorbeelden die daaraan ten grondslag liggen, ontstond het idee van de Utrecht Science Week als jaarlijks terugkerend evenement.
Op 14 en 15 oktober a.s. vindt de eerste editie van dit evenement plaats. Mede door de ervaring van de Covid-crisis is een programma opgezet dat uitstekend online is te volgen. Daarnaast komen de direct betrokkenen ook live bijeen op verschillende locaties waaronder de Hogeschool Utrecht en Tivoli Vredenburg. Op het programma staan lezingen, workshops en prikkelende interviews met wetenschappers, bestuurders, professionals en jonge talenten.

Momentum
Bij de bestuurders op het Utrecht Science Park overheerst de gedachte dat door het bundelen van de krachten en activiteiten de Utrecht Science Week kan uitgroeien tot een event van betekenis. Het draagt dan bij aan de groeiende nationale en internationale bekendheid van het Utrecht Science Park. De plannen voor verdere gebiedsontwikkeling worden steeds concreter en er is een schat aan samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid en life sciences, die de komende jaren tot nog grotere bloei gaan komen.

Quotes van aanwezige bestuurders:
Margot van der Starre (vicevoorzitter van het College van Bestuur Universiteit Utrecht) – “De Universiteit Utrecht wil de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek delen en toegankelijk maken voor een breed publiek, de Utrecht Science Week is een prachtig nieuw initiatief dat hiervoor gelegenheid biedt.”

Jan Bogerd (Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht): – “De Utrecht Science Week toont de kracht en potentie van hoogwaardige samenwerking op het grootste science park van Nederland. Het programma vol concrete resultaten bewijst het succes van onze gezamenlijke strategie om bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving.”

Anouk Vermeer (Lid Raad van Bestuur UMC Utrecht) – “Tijdens de themadag Gezond Leven komen veel onderzoeken aan bod waarin het UMC Utrecht een rol heeft. Wij staan voor kennis ontwikkelen en delen, daarom ben ik benieuwd naar de tafelgesprekken waarbij onderwerpen vanuit verschillende expertises worden belicht.”

Judith Oprins (Vice President, Research Operations, Genmab) – “De samenkomst en samenwerkingen vanuit diverse hoeken van wetenschappelijke onderzoek is een belangrijke kracht van het Utrecht Science Park. Dat aspect komt duidelijk in de Utrecht Science Week naar voren.”


Fotograaf: Seth Carnill