25 april 2018

Sinds onlangs bekend is geworden dat de nieuwe trams op de Uithoflijn pas in het najaar van 2019 gaan rijden, staat de bereikbaarheid van het Utrechtse Science Park volop in de publieke belangstelling. Bedrijven en instellingen hebben de provincie en de gemeente Utrecht een brandbrief gestuurd en met spoed gevraagd om overbruggingsmaatregelen.

Een goede bereikbaarheid van het Utrechtse Science Park is van essentieel belang voor de duizenden studenten en werknemers. Om de druk op de volle bussen van lijn 12 op te vangen, heeft de provincie Utrecht al eerder maatregelen geïntroduceerd. Zo zijn via diverse Utrechtse gemeenten nieuwe buslijnen geopend naar het Utrecht Science Park. Het aantal reizigers op lijn 12 is daardoor sinds 2015 steeds minder hard gestegen. Dit heeft ook geleid tot meer gebruik van het openbaar vervoer vanuit knooppunten als NS stations Overvecht, Bilthoven en Vaartsche Rijn.

 Het ‘sardientjesgevoel’

Toch is het ‘sardientjesgevoel’ gebleven, vooral tijdens de ochtendspits en in de bussen op lijn 12. De provincie is daarom, samen met de gemeente Utrecht en de partners van Utrecht Science Park, bezig met het samenstellen van een pakket aan extra maatregelen. Bedoeld om de periode te bestrijken zolang de trams op de Uithoflijn nog niet rijden, maar ook voor de jaren daarna.

De kortetermijnmaatregelen wil de provincie samen met vervoerders U-OV en Syntus Utrecht invoeren per september 2018, wanneer het nieuwe collegejaar begint. Deze acties zijn vooral bedoeld om meer flexibele ritten mogelijk te maken met de inzet van extra bussen tijdens de spits. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de druk op het openbaar vervoer verder te ontlasten, bijvoorbeeld door uitbreiding van alternatieve buslijnen en verbetering van fietsroutes. De gemeente werkt ook aan een deelfietsproject Utrecht Science Park. Het aanbod van deelfietsen op verschillende stations kan een alternatief zijn voor reizigers om niet via Utrecht CS te reizen en/of lijn 12 niet te gebruiken. Over dit maatregelpakket vindt momenteel overleg plaats met de bedrijven en instellingen in het Utrecht Science Park. Ook de gemeente Utrecht is een belangrijke partij in deze verbeteracties.

Een kwartier eerder of later

Kijken we wat beter naar de drukte in de bussen van en naar het Utrecht Science Park, dan valt op dat het verloop daarvan met pieken en dalen gaat. Het klopt dat het druk is in de ochtendspits, vooral tussen 8.30-9.00 uur. Studenten die dan in de bussen van U-OV lijn 12 staan, ervaren dat dagelijks in de praktijk. Maar wie weet dat een beperkte spreiding van college-uren een wereld van verschil maakt? Zo blijft er gemiddeld in de bussen van en naar het Utrecht Science Park tussen 9.00-9.30 uur ’s ochtends nog een derde van de beschikbare capaciteit onbenut. Een kwartier eerder of later naar college of werk gaan, draagt dus wezenlijk bij aan verbetering van de bereikbaarheid van het Utrechtse Science Park.

Los van een nieuwe tramlijn en de extra inzet van bussen is spreiding van de collegetijden een belangrijk middel dat direct bijdraagt aan de opgave om met elkaar Utrecht Science Park bereikbaar te houden. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben in het gezamenlijk overleg met de provincie en gemeente toegezegd serieus aandacht te besteden aan de mogelijkheden op dit gebied. In juni 2018 nemen de provincie en gemeente Utrecht definitieve besluiten over extra maatregelen voor verbetering van de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park.

Bron: Uithoflijn