Een lever uit de 3D-bioprinter
23 september 2022

Utrechtse wetenschappers hebben een techniek ontwikkeld om met lichtstralen uit een gel met cellen nieuwe mini-organen te maken. Een grote stap naar het vervangen van proefdieren voor medicijnonderzoek en op langere termijn voor de transplantiegeneeskunde.

New Scientist interviewde Hans Clevers vooruitlopend op de Utrecht Science Week
21 september 2022

'We weten nog maar een fractie van wat er te ontdekken valt', aldus Hans Clevers in het interview met New Scientist. Geneticus Hans Clevers is een prominente Utrechtse wetenschapper. Zijn baanbrekende onderzoek naar stamcellen en organoïden is bij velen bekend. In het kader van de Utrecht Science Week geeft hij op 7 oktober 2022 de Utrecht Science Lezing.

Kader voor verdere ontwikkeling Utrecht Science Park vastgesteld
21 september 2022

De Utrechtse gemeenteraad heeft 15 september de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 vastgesteld met twee moties en een amendement. Deze visie beschrijft de ambities en gewenste ontwikkelrichting van het Utrecht Science Park tot aan 2040. Het geeft de ambities aan voor groei van wonen, werken, voorzieningen, sport en duurzame energieopwekking en de omvang daarvan.

Hogeschool Utrecht gaat werken aan vernieuwing en versterking van lokale journalistiek
20 september 2022

In het project ‘Nieuws in de Etalage’ gaan Hogeschool Utrecht, de Utrechtse Internetkrant DUIC, RTV Utrecht en het ROC samenwerken aan vernieuwing en versterking van de lokale journalistiek. Instituutsdirecteur Hans de Clercq: “Deze samenwerking is goed voor onze studenten en goed voor de lokale journalistiek waar ze aan bijdragen.”

Actie: Extra korting OlymPas
20 september 2022

Omdat sporten helpt om je energiek, sterk, blij en gezond te voelen (zowel fysiek als mentaal), is één van die extra investeringen een speciale superkorting op de OlymPas jaarkaart in de periode 15 augustus t/m 30 september 2022.

Nieuwbouw International School Utrecht aan Cambridgelaan een stap dichterbij
16 september 2022

De gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en de International School Utrecht (ISUtrecht) werken samen aan de realisatie van een nieuw schoolgebouw in het Utrecht Science Park. De bouw van de school is een stap dichterbij, want het college van Burgemeester en Wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit betekent dat Utrechters en betrokkenen de komende zes weken kunnen reageren op het plan.

GenDx Stem Cell Donor Recruitment Day
15 september 2022

GenDx organiseert vandaag wederom de jaarlijkse ‘GenDx Stem Cell Donor Recruitment Day’. Ze werven dit jaar op diverse locaties op het Utrecht Science Park.