21 januari 2019

Dat de vraag ‘Hoe gaat het met de jeugd van Nederland?’ nog steeds een relevante vraag is, blijkt wel uit het feit dat er over het welzijn van de jeugd in Nederland de laatste tijd veel te doen is geweest in de media:

“Mentale druk op jongeren neemt gevaarlijke vormen aan”
“Studenten vallen bij bosjes uit met psychische problemen”
“ Middelbare scholieren ervaren steeds meer druk”,
“De Europese jeugd is fucked”
“Onderste steen boven om de zelfmoord-piek onder jongeren te verklaren”

SLAAPPROBLEMEN, HOOFDPIJN EN EEN SLECHT HUMEUR
Er lijken verschillende signalen te zijn dat de jeugd het momenteel moeilijk heeft. Via onderzoek van de Universiteit Utrecht vinden we wel enige ondersteuning voor de negatieve berichten in de media. Zo zien we bijvoorbeeld dat de ervaren druk door schoolwerk op de middelbare school sinds 2001 verdubbeld is en dat er tussen 2013 en 2017 een daling is in schoolwaardering. Ook zien we dat bijna 1 op de 5 Nederlandse jongeren aangeeft emotionele problemen te ervaren en heeft de helft van de jongeren last van psychosomatische klachten, zoals slaapproblemen, hoofdpijn, een slecht humeur en zenuwachtig zijn.

TEVREDENHEID MET HET LEVEN
Hieruit zouden we kunnen concluderen dat het op een aantal vlakken inderdaad niet zo goed gaat met de jeugd in Nederland. Echter, tegelijkertijd komt ook naar voren dat Nederlandse leerlingen op de basisschool hun leven gemiddeld een 8.3 geven en jongeren in het voortgezet onderwijs een 7.6. De Nederlandse Jeugd stond zelfs bovenaan in vergelijking met 41 andere landen wanneer het ging om hun tevredenheid met het leven.

Tijdens deze lezing geeft Hoogleraar Marloes Kleinjan aan de hand van de laatste cijfers en vanuit wat de jongeren zelf vertellen inzicht in hoe het met de Nederlandse jeugd (leeftijd 10-18 jaar) gaat. En wat moet er gebeuren om het welbevinden van kinderen en jeugd te vergroten?

PROGRAMMA
19.15 uur ontvangst
19.30 uur welkom en start lezing
20.30 uur borrel

YOUTH-ONDERZOEK
Deze lezing wordt georganiseerd vanuit het YOUth-onderzoek, een grootschalig, langlopend cohortonderzoek van de Universiteit Utrecht. YOUth volgt kinderen vanaf voor de geboorte tot hun vroege volwassenheid. De onderzoekers meten de ontwikkeling van hersenen en gedrag bij 6000 kinderen uit de provincie Utrecht. Dit evenement is niet alleen voor de deelnemers van het onderzoek bedoeld, maar ook voor iedereen met een interesse in jeugdonderzoek.

Datum en -tijd: 21 januari 2019 om 19:15 uur
Locatie: KinderKennisCentrum aan de Genevelaan 4-6 in Utrecht
Entree: Gratis
Aanmelden: Wil je er graag bij zijn? Meld je dan aan via deze link. Deelname is gratis. Ken je nog iemand die dit interessant vindt? Introducés zijn van harte welkom!

 

Bron: Universiteit Utrecht