18 april 2019

 

Datum: 18 april 2019 - 12.30 - 17.00 uur
Locatie: Pathé Ede
Onderneem mee in de Regio Deal Foodvalley

Deal or no Deal? Dat is de vraag aan u als ondernemer. De ondertekening van de Regio Deal Foodvalley nadert snel. Zeven regiopartners en het Rijk geven daaraan vorm en inhoud. Gezamenlijk werken zij aan een deal waarin innovaties en ambities voor het wereldwijde voedselvraagstuk centraal staan. Met u als belanghebbende gaan we graag het gesprek aan over hoe u een bijdrage kan leveren aan de Regio Deal Foodvalley.

Op donderdag 18 april worden de verschillende plannen gepresenteerd en krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor uw bedrijf/branche/organisatie om aan te sluiten. Verder heeft u de mogelijkheid om met gelijkgestemde partijen kennis te maken en te sparren over de verschillende projecten uit de Regio Deal Foodvalley. 

Ook zijn we volop bezig aan de vernieuwing van de Strategische Agenda van de Regio Foodvalley. Deze heeft op onderdelen veel raakvlakken met de Regio Deal Foodvalley. Met u willen we het gesprek voeren over hoe we deze Strategische Agenda meer richting en inhoud kunnen geven.

We maken op 18 april graag kennis met u, want samen maken we de Regio Deal Foodvalley tot een succes. U komt toch ook?

Meld u snel aan:

 

Programma

12.30 - 13.00 uur
Inloop met koffie en thee

13.00 - 14.00 uur
Welkomstwoord door dagvoorzitter Maarten Kool
(Programmamanager/regisseur Regio Deal Foodvalley)

Plenaire aftrap over achtergronden, betekenis en doel Regio Deal Foodvalley door
Marc Hameleers, Freek van Muiswinkel en Gijs Eikelenboom.

Marc Hameleers 
Manager Regio Portefeuille Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Marc Hameleers is als manager Regio Portefeuille LNV verantwoordelijk voor het tot stand brengen van Regio Deals met middelen uit de Regio Envelop. Hiermee wil het Rijk samen met regionale partners gebiedsgericht opgaven aanpakken met als doel de brede welvaart in de regio’s te bevorderen. 

Freek van Muiswinkel 
Managing Director Utrecht Life Sciences (Universiteit Utrecht)

Freek van Muiswinkel is als managing director van Utrecht Life Sciences verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansluiting van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht bij de agenda van de Regio Deal Foodvalley. Als universitaire partner willen we onze bijdrage leveren aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rond voeding en gezondheid. 

 

 

Gijs Eikelenboom 
Directeur van Denkavit Nederland BV en voorzitter van de Commissie Strategische Agenda

Gijs Eikelenboom van Denkavit BV en voorzitter van de Triple Helix commissie die de Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020 - 2025 ontwikkelt. De Strategische Agenda is er op gericht om de economische ontwikkeling in Regio Foodvalley en het werken aan maatschappelijke uitdagingen hand in hand te laten gaan. Gijs weet als geen ander dat een gezonde primaire sector in de regio van groot belang is.

14.00 - 16.00 uur   
Diverse programmalijnen/parallelsessies
De verschillende plannen en projecten van de Regio Deal Foodvalley presenteren zich. Tijdens deze werkconferentie heeft u de gelegenheid om rond te lopen en in gesprek te gaan over op welke manier uw bedrijf/branche/organisatie kan bijdragen aan de realisatie van de Regio Deal Foodvalley. Gelijktijdig worden in de parallelsessies twee thema’s behandeld.  
 

Presentatie programmalijnen Regio Deal Foodvalley

1: Versnellen van de transitie voedselproductieketen
(circulair en duurzaam)

Thema’s:
- Emissiearme, gezonde veehouderij
- Circulaire landbouw
- Duurzame verdienmodellen
- Foodacademy ten behoeve van food processing en logistiek

2: Gezonde voeding –
van prille start tot oudere dag

Thema’s:
- De prille start - de voeding van moeder en kind
- Gezonde burgers, gezonde voeding voor risicogroepen voor hart- en vaatziekten en diabetes
- Voeding en leefstijl in de oncologie: 
2.1 Evidence based richtlijnen ter verbetering van de prognose en verbetering van de kwaliteit van leven
2.2 Kwetsbare ouderen: voeding voor functionaliteit
2.3 Onderwijs in de zorgopleidingen - bekwame zorgprofessionals in zorg voor voeding

3a: Kennis- en innovatiesystemen Agri, Food en Health

Thema’s:
Faciliteiten ten behoeve van ‘moonshots’ voor eiwittransitie, circulaire landbouw, gezonde voeding, slimme technologie en digital

 3b: World Food Center

Parallelsessies 


14.00 – 15.00 uur 
Sessie 1 - De visie achter de nieuwe Strategische Agenda, de 7 hoofdthema’s waar de Regio Foodvalley de komende jaren op wil inzetten en de relatie met de Regio Deal. Een gesprek met vertegenwoordigers van commissie Strategische Agenda.

De Strategische Agenda, wat is dat? Co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid

15.00 – 16.00 uur 
Sessie 2 - De hoofdthema’s van de Strategische Agenda worden uitgewerkt in concrete doelstellingen. Hoe doen we dit? Waar staan we? En denk mee over welke doelen zijn relevant en inspirerend zijn.

Van ambitie naar doelstellingen: 
Waar richt de Regio Foodvalley zich op?

 

 

16.00 - 16.30 uur
Plenaire afsluiting en samenvatting door de Voorzitter van de stuurgroep
Regio Deal Foodvalley: René Verhulst

 

René Verhulst 
Burgemeester van Ede en Voorzitter van de Regio Foodvalley

Met de Regio Deal kunnen we onze ambities voor gezond en duurzaam voedsel voor iedereen sneller en effectiever waarmaken. Foodvalley wordt daarmee het Nederlandse epicentrum van voedselinnovatie en kennis op het gebied van Agri, Food en Health.

 

Voor wie?

Lokale ondernemers, kennisinstellingen, bestuurs- en raadsleden van gemeenten van Regio Foodvalley, statenleden van de provincies Gelderland en Utrecht.

 

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in Pathé in Ede, Laan der Verenigde Naties 150. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst tot en met 2 april 2019 via onderstaande button. In de definitieve bevestiging ontvangt u meer informatie over de routebeschrijving naar de locatie en parkeren.

 

Graag tot dan.
Team Regio Deal Foodvalley!