16 december 2021

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker en moeten leven met de gevolgen van de ziekte. Alleen door onderzoek waarin artsen, patiënten, wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers, intensief samenwerken, kan de ziekte kanker verder teruggedrongen worden.

De Utrecht regio is rijk aan baanbrekende innovaties binnen de oncologie ontstaan door succesvolle wetenschappelijk samenwerkingen van academische en private partijen ondersteund door subsidieverstrekkers. Deze innovaties vinden nu wereldwijd ingang en staan aan de basis van de preventie van kanker en de vooruitgang in genezing van kanker. Het volgende hoofdstuk in deze samenwerking is het vertalen van deze innovaties in samenspraak met partners in de Utrecht Oncologie regio naar verbeterde kankerzorg van morgen.

Kunnen we organoïden verder ontwikkelen en inzetten in de reguliere zorg? Wat kunnen nieuwe generatie beeld gestuurde behandelingen en precisie geneeskunde opleveren voor een duurzaam, betaalbaar en beschikbaar zorgsysteem voor toekomstige kankerpatiënten in onze regio?  Deze en andere vragen zullen op het interactieve congres “Innovaties van nu,  Kankerzorg van morgen” worden bediscussieerd om de toepassing ervan met elkaar snel naar de klinische praktijk te brengen.

Meer informatie en registreren

 

Bron: Oncologiecongres Think Utrecht