16 december 2021

Het congres zou eerst plaatsvinden op donderdag 16 december 2021. Vanwege de situatie omtrent covid-19 is het congres verplaatst naar september 2022. De precieze datum, tijd en locatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Het congres voor beleidsmakers, zorgverzekeraars, patiëntorganisaties en andere beïnvloeders in de zorg van morgen

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker en leven met de gevolgen van de ziekte. Alleen door wetenschappelijke samenwerkingen van academische en private partijen kunnen er innovaties ontstaan die de overlevingskansen en kwaliteit van leven van mensen met kanker verbeteren.

De Utrechtse regio is rijk aan baanbrekende innovaties in de oncologie. Denk aan de MR-linac, organoïden, ontwikkelingen in de immunotherapie en herstel na kanker. Die zijn ontstaan door succesvolle samenwerkingen van artsen, wetenschappers, patiënten, beleidsmakers en bedrijven.

Deze innovaties vinden nu wereldwijd ingang. Het volgende hoofdstuk is de vertaalslag naar vernieuwde, duurzame en betaalbare oncologische zorg. Dat doen partners binnen Utrecht Oncologie samen, om de wetenschap snel naar de klinische praktijk te brengen en hun gezamenlijke toekomsttraject verder invulling te geven.

Op 16 december nemen verschillende topwetenschappers u mee in deze innovaties en hoe deze de zorg van morgen voor mensen met kanker verbeteren.

Meer informatie en registreren

 

Programma

12:30 Inloop met lunch

13:30 Opening van het congres
Prof. Henk Kummeling – rector magnificus van de Universiteit Utrecht

13:40 Sessie 1
Voorzitter: prof. Arno Hoes – decaan van de Faculteit Geneeskunde

 • De innovatiecyclus: van onderzoek naar zorg
  Prof. Peter Luijten – vice-dean van het strategisch programma Life Sciences van de Universiteit Utrecht
 • De ene tumorcel is de andere niet: een celbiologisch perspectief op kanker
  Prof. Geert Kops – hoogleraar moleculaire tumorcelbiologie bij het Hubrecht Instituut
 • Implementatie van innovaties in de regionale zorg
  Prof. Hjalmar van Santvoort – oncologisch chirurg bij het St. Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht
 • Immunotherapie: het is niet alleen de tumorcel!
  Prof. Alexander Eggermont – wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima Centrum

15:00 Pauze met gelegenheid tot netwerken

15:40 Sessie 2
Voorzitter: prof. Elsken van der Wall – voorzitter Strategic Program Cancer UMCU

 • Meer effect, minder toxiciteit bij radiotherapie: de MR-Linac
  Prof. Jan Lagendijk – hoogleraar klinische fysica bij het UMC Utrecht
 • Fysieke activiteit in de verschillende fasen van het overleven van kanker
  Prof. Anne May – hoogleraar klinische epidemiologie bij het UMC Utrecht

16:20 Paneldiscussie
Moderator: prof. Nico van den Berg – hoofdorganisator Think Utrecht!

Met:

Bron: Oncologiecongres Think Utrecht