3 februari 2023

Tijdens het kennis- en netwerkevent 'De Master Spreekt...' op vrijdag 3 februari 2023 nemen Natascha Gadellaa (De Nederlandsche Bank) en Kees Verhoeven (KNVI) en Sander Verhoeckx (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), onder leiding van Marc Jan Kraaijenzank (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), je mee in de ontwikkelingen rondom informatiehuishouding (IHH) bij de overheid.

Voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het essentieel dat de Rijksoverheid zijn informatiehuishouding op orde heeft. De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers.

Het meerjarenplan ‘Open op orde’ richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid.

Sander Verhoeckx licht het actieplan toe, Kees Verhoeven deelt zijn visie vanuit zijn ervaringen ten tijde van de toeslagenaffaire en die vanuit de beroepsvereniging en Natascha Gadellaa legt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe informatiehuishouding bij DNB wordt georganiseerd.

Verwacht een inspiratiesessie waarin je vanuit verschillende invalshoeken nieuwe kennis en ideeën opdoet. Er is uiteraard ruimte voor discussie en interactie met de aanwezigen tijdens deze kennis- en netwerkbijeenkomst en in kleiner comité bij de borrel.

Programma

14.30-15.00 uur Binnenlopen en ontvangst met koffie en thee
15.00-15.05 uur Opening door Marc-Jan Kraaijenzank
leidt het 5-jarige programma I-Partnerschap
15.05-15.30 uur  De Master Spreekt Interactief met Kees Verhoeven
tweede kamerlid ten tijde van de  van de toeslagenaffaire (aanleiding voor IHH) en betrokken bij KNVI
15.30-15.55 uur De Master Spreekt Interactief met Natascha Gadellaa
vanuit DNB druk bezig om invulling te geven aan het actieplan
15.55-16.20 uur De Master Spreekt Interactief met Sander Verhoeckx
portefeuillehouder Informatiehuishouding vanuit I-Partnerschap
16.20-16.45 uur Paneldiscussie
16.45-18.00 uur  Borrel

 

Praktische informatie

Datum Vrijdag 3 februari 2023
Locatie Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Kosten Gratis

Hier kun je je aanmelden